Wij de kerk!

De Protestantse gemeente te Goes wil een diverse, inclusieve en veilige kerk voor iedereen zijn. Net als in iedere geloofsgemeenschap, wordt er in onze gemeente verschillend gedacht over geloof, geaardheid en (gender)identiteit. Maar wie je ook bent, je bent welkom om lid te worden, belijdenis te doen, het avondmaal te vieren, ambtsdrager te worden, een zegen te vragen over je relatie en je kinderen te laten dopen.

In november 2018 heeft de synodevergadering van de Protestantse Kerk Nederland, het hoogste orgaan van ons kerkgenootschap, uitgesproken dat ‘in de kerk van Jezus Christus ieder mens als beelddrager van de Schepper, aangeraakt door de liefde van Christus, van harte welkom is en zich thuis mag voelen’. De Protestantse gemeente te Goesonderschrijft deze uitspraak van harte. Al enige jaren is onze gemeente aangesloten bij de stichting Wijdekerk. Een initiatief van een groep christenen, zelf LHBT'er (lesbisch, homo, bi, transgender) of nauw betrokken bij LHBT'ers. Met dit initiatief worden ervaringen en krachten gebundeld om te vorderen dat iedereen, ongeacht geaardheid, zichzelf moet kunnen zijn binnen zijn of haar kerk/gemeente. Meer informatie is te vinden op www.wijdekerk.nl.
Aangeraakt door de liefde van Christus. Daar gaat het om en dit komt prachtig tot uiting in het onderstaande lied van Sytze de Vries.

3. Liefde vraagt ons om ontferming
tegen wie haar vlammen dooft.
Wie haar rechten wil beschermen
vindt in liefde zelf geloof.
Wie voor liefde is geschapen
vreest ook niet bij tegenwind.
Liefde is het hemels wapen
dat de angsten overwint.

4. Leg de liefde niet aan banden,
gun haar gang de vrije loop.
Geef haar bloemen nooit uit handen,
want haar vrucht is onze hoop!
Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
liefdes loop verdraagt geen boeien,
laat haar stromen als een bron!

Afdrukken E-mailadres

Voetnoot

Copyright © 2018 Protestantse gemeente te Goes. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.

Ontwerp en design Peter Schrijver