Kerkbalans 2019 – Geef voor je Kerk

         

   

De kerk is een plaats waar we samenkomen om God te ontmoeten, zoals vele generaties vóór ons ook al deden. Een plek om tot onszelf te komen of juist anderen te ontmoeten. Waar we een luisterend oor vinden en stilte om te bezinnen. Een plek om te vieren en te geloven. Waar we bemoedigd en geïnspireerd raken. Waar mensen voor elkaar bidden en klaar staan met praktische steun, of u nu lid bent of niet. Waar we samen een gemeenschap zijn en geven aan anderen.

Tussen 12 en 26 januari 2019 gaan weer veel vrijwilligers uit onze gemeente op pad om de uitnodiging voor de jaarlijkse Actie Kerkbalans uit te reiken. Indien u heeft aangegeven dat u de uitnodiging digitaal wilt ontvangen, dan ontvangt u al in de eerste week van januari een e-mailbericht met een link naar het toezeggingsformulier. Met de Actie Kerkbalans kunt u bijdragen aan de voortgang van het werk in onze eigen kerkelijke gemeente.

Kerkbalans, daar geef je voor!

Als christenen en kerkelijk meelevenden willen wij dat onze kerkelijke gemeente haar unieke en onmisbare functie kan blijven vervullen. Ook het komende jaar willen we van betekenis zijn. U leest daar meer over in de folder die in januari wordt bezorgd en die ook via de website kan worden bekeken. In een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormt de aanwezigheid en ondersteuning van de kerk een heilzame tegencultuur. Help mee dit in stand te houden! Het rekeningnummer voor de Actie Kerkbalans is NL37 RABO 0373 7199 22 t.n.v. CvK Protestantse gemeente Goes inzake Kerkbalans.

Betaling van bijdrage over andere jaren.

Mocht u al in 2018 uw bijdrage voor 2019 of voor komende jaren willen betalen, wilt u dan bij de mededelingen duidelijk vermelden op welk jaar uw bijdrage betrekking heeft?

Actie Kerkbalans 2019 via e-mail.

In voorgaande jaren is aan u gevraagd uw e-mailadres door te geven. Van bijna de helft van de gemeenteleden die jaarlijks een toezegging doen, is het e-mailadres inmiddels bij ons bekend. Zij hebben op donderdag 15 november jl. een e-mail ontvangen met informatie over het verloop van de digitale Actie Kerkbalans 2019. Wanneer u dit bericht niet heeft ontvangen, is het bij ons bekende adres mogelijk niet (meer) juist. U ontvangt dan in januari een papieren toezeggingsformulier. Als u een bericht stuurt naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met vermelding van “digitaal toezeggen” en uw naam en adres, krijgt u de uitnodiging volgend jaar weer per mail. Dit geldt ook voor inwonende jongeren vanaf 24 jaar, die persoonlijk worden benaderd.

Denkt u mee met de bijdragenadministratie?

In het vorige nummer van Op Weg hebben we u gevraagd na te denken over een machtiging voor automatische incasso. Het is een veilige manier van betalen en u bepaalt zelf in welke maand(en) uw bijdrage mag worden afgeschreven. De machtiging die u aan onze kerk geeft voor automatische incasso geldt alleen voor het lopende actiejaar. Als u geen gebruik maakt van automatische incasso heeft onze bijdragenadministratie veel werk aan het handmatig verwerken van de overgemaakte bedragen. U kunt ons dus werk uit handen nemen door (weer) te kiezen voor automatische incasso. Wanneer u nu gebruik maakt van een periodieke overschrijving dient u die bij uw bank te beëindigen. U heeft hiervoor in het verleden namelijk zelf opdracht gegeven aan uw bank.

Aanbevolen betaalwijzen.

U kunt uw bijdrage voor de Aktie Kerkbalans op verschillende manieren betalen.

A. Automatische incasso (zowel digitale als papieren versie):

Dit is voor u de eenvoudigste en voor de kerk de goedkoopste manier. Bij automatische incasso geeft u de kerk toestemming het toegezegde bedrag van uw bankrekening af te schrijven. Dat gebeurt alleen in de maand(en) die u heeft aangekruist. Hoe geeft u een machtiging? U kruist op het formulier bij betaalwijze “automatische incasso” aan. Daarnaast vermeldt u in welke maanden u wilt betalen en het totaalbedrag van de toezegging. Vergeet daarbij, op de papieren Actie Kerkbalans, niet uw bankrekeningnummer te vermelden. De afgegeven machtiging geldt voor één jaar.

B. iDEAL betalingen (alleen digitale versie):

Wij bieden u de mogelijkheid te betalen via iDEAL. Dit kan alleen als uw e-mailadres bij ons bekend is en u beschikt over internetbankieren. Als u toch graag grip houdt op uw betalingen, is dit wellicht een mooie tussenvorm. Ook als op termijn de acceptgirokaart verdwijnt, is betaling via iDEAL een goed alternatief. U ontvangt in de aangegeven maanden per mail een link, waarmee u de betaling kunt verrichten. Het is veilig, want u betaalt in de omgeving van uw eigen bank.

C. Acceptgirokaart (alleen papieren versie):

Als u op het toezeggingsformulier aangeeft wanneer u een acceptgirokaart wilt ontvangen, dan wordt deze u toegestuurd in de maanden die u heeft aangegeven. U ondertekent de acceptgirokaart en verstuurt deze naar uw bank die vervolgens uw betaalopdracht verwerkt. Als u de maand januari hebt aangekruist, gebruikt u dan de aan het toezeggingsformulier gehechte acceptgirokaart. Let op: bij digitale deelname is de betaalmogelijkheid met aanhechting/toezending van een acceptgiro NIET mogelijk.

Aandachtspunten bij het invullen van het papieren toezeggingsformulier:

q    Wij verzoeken u het toezeggingsformulier zorgvuldig in te vullen. Volgt u daarbij de aanwijzingen op het formulier;

q    Wanneer u maandelijks wilt betalen, kruist u dan alle 12 maanden aan op het formulier;

q    Als kopie voor uzelf kunt u het strookje van de acceptgiro bewaren. Noteert u hierop dan het bedrag dat u op het toezeggingsformulier hebt ingevuld;

q    Wanneer u bij de Actie Kerkbalans vergissingen opmerkt (bijvoorbeeld uw naam of adres klopt niet of u hebt geen enveloppe ontvangen) wilt u dit dan s.v.p. doorgeven, bij voorkeur via het hierboven vermelde e-mailadres;

Voor de vrijwilligers van de Actie Kerkbalans is er op zaterdag 12 januari 2019 een informatieve bijeenkomst in de Vredeskerk. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd.

Mogen wij ook in 2019 op u rekenen? Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan.

Afdrukken E-mailadres

Voetnoot

Copyright © 2018 Protestantse gemeente te Goes. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.

Ontwerp en design Peter Schrijver