Kerkbalans 2020 – Geef voor je Kerk

 

 

Geef voor je kerk

De kerk is een plaats waar we samenkomen om God te ontmoeten, zoals vele generaties vóór ons ook al deden. Een plek om tot onszelf te komen of juist anderen te ontmoeten. Waar we een luisterend oor vinden en stilte om te bezinnen. Een plek om te vieren en te geloven. Waar we bemoedigd en geïnspireerd raken. Waar mensen voor elkaar bidden en klaar staan met praktische steun, of u nu lid bent of niet. Waar we samen een gemeenschap zijn en geven aan anderen.

Tussen 11 en 25 januari 2020 gaan weer veel vrijwilligers uit onze gemeente op pad om het toezeggingsformulier voor de jaarlijkse Actie Kerkbalans uit te reiken. Indien u heeft aangegeven dat u de uitnodiging voor deelname digitaal wilt ontvangen, dan heeft u al in de eerste week van januari een e-mailbericht met een link naar het toezeggingsformulier ontvangen. Met de Actie Kerkbalans kunt u bijdragen aan de voortgang van het werk in onze eigen kerkelijke gemeente.

Kerkbalans, daar geef je voor!

Als christenen en kerkelijk meelevenden willen wij dat onze kerkelijke gemeente haar unieke en onmisbare functie kan blijven vervullen. Ook het komende jaar willen we van betekenis zijn. U leest daar meer over in de folder die u ook via de website kan bekijken. In een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormt de aanwezigheid en ondersteuning van de kerk een heilzame tegencultuur. Help mee dit in stand te houden! Het rekeningnummer voor de Actie Kerkbalans is NL37 RABO 0373 7199 22 t.n.v. CvK Protestantse gemeente te Goes inzake Kerkbalans.

Actie Kerkbalans 2020 via e-mail

Wanneer u deel uitmaakt van de digitale groep heeft u op vrijdag 15 november jl. een e-mail ontvangen met informatie over het verloop van de digitale Actie Kerkbalans 2020. Wanneer u dit bericht niet heeft ontvangen, is het bij ons bekende adres mogelijk niet (meer) juist. U ontvangt dan in januari een papieren toezeggingsformulier. Als u uw bijdrage voor 2020 nog dit jaar overmaakt, wilt u dan toch het digitale formulier invullen en versturen? Vinkt u dan de maand “januari” aan en als betaalwijze “overige”, dan wordt uw toezegging achteraf automatisch aan de eerdere betaling gekoppeld, bespaart u ons handwerk en zijn uw betaal- en toezeggingsgegevens 2020 correct en volledig in onze administratie verwerkt.

Aanbevolen betaalwijzen

U kunt uw bijdrage voor Actie Kerkbalans op verschillende manieren betalen.

A. Automatische incasso (zowel digitale als papieren versie):

Dit is voor u de eenvoudigste en voor de kerk de goedkoopste manier. Bij automatische incasso geeft u de kerk toestemming het toegezegde bedrag van uw bankrekening af te schrijven. Dat gebeurt alleen in de maand(en) die u heeft aangekruist. Hoe geeft u een machtiging? U kruist op het formulier bij betaalwijze “automatische incasso” aan. Daarnaast vermeldt u in welke maanden u wilt betalen en het totaalbedrag van de toezegging. Vergeet daarbij, op het papieren toezeggingsformulier, niet uw bankrekeningnummer te vermelden. De afgegeven machtiging geldt voor één jaar.

B. iDEAL betalingen (alleen digitale versie):

Wij bieden u de mogelijkheid te betalen via iDEAL. Dit kan alleen als uw e-mailadres bij ons bekend is en u beschikt over internetbankieren. Als u toch graag grip houdt op uw betalingen, is dit wellicht een mooie tussenvorm. Ook als op termijn de acceptgirokaart verdwijnt, is betaling via iDEAL een goed alternatief. U ontvangt in de aangegeven maanden per mail een link, waarmee u de betaling kunt verrichten. Het is veilig, want u betaalt in de omgeving van uw eigen bank.

C. Acceptgirokaart (alleen papieren versie):

Als u op het toezeggingsformulier aangeeft wanneer u een acceptgirokaart wilt ontvangen, dan wordt deze u toegestuurd in de maanden die u heeft aangegeven. U ondertekent de acceptgirokaart en verstuurt deze naar uw bank die vervolgens uw betaalopdracht verwerkt. Als u de maand januari hebt aangekruist, gebruikt u dan de aan het toezeggingsformulier gehechte acceptgirokaart. Let op: bij digitale deelname is de betaalmogelijkheid met aanhechting/toezending van een acceptgiro NIET mogelijk.

Voor de vrijwilligers van Actie Kerkbalans is er op dinsdag 7 januari 2020 een informatieve bijeenkomst in de Vredeskerk. Aanvang 19:30 uur. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd.

Mogen wij ook in 2020 op u rekenen? Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan.

Afdrukken E-mailadres

c Kerkbalans nwestijl2020lc

Voetnoot

Copyright © 2018 Protestantse gemeente te Goes. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.

Ontwerp en design Peter Schrijver