Kerkelijk werker

alt

Even voorstellen.
Naam: Titia Valk-Colijn.
Beroep: Kerkelijk Werker Ouderenpastoraat.
In dienst: vanaf 1 december 2004 bij de Protestantse gemeente Goes.
Dienstverband: 18 uur per week voor onbepaalde tijd.
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag
Hoofdtaken: individuele pastorale bezoeken thuis, het bezoeken van gemeenteleden in het ziekenhuis, het organiseren van groepsbijeenkomsten / groepspastoraat, op elke locatie 2x per jaar. Ook in de ‘Oase’, buurthuis in Goes Noord, zijn er ontmoetingsmiddagen, 4x per jaar. Verdere taken het voorgaan in weeksluitingen en kerkdiensten in de tehuizen en het verzorgen van uitvaarten.
Pastorale wijk:
- Zorgcentrum het Gasthuis, Kievitlaan 64 in Goes met aanleunwoningen aan de Oude Singel en aan de Oostsingel in Goes
- Het Erasmuspark in de Goese polder, een woon - zorgvoorziening voor ouderen
- Senioren appartementencomplex ‘De Wolfshoek’ aan de Louise de Colignylaan in Goes
- De Nassauhof; aanleunwoningen bij Zorgcentrum Randhof, Nassaulaan Goes
- Extra taak: lid van de Identiteitsraad van Zorgcentrum Randhof.

Mijn werk richt zich vooral op de oudere, soms hoog bejaarde gemeenteleden van de Protestantse gemeente Goes. Die veel waarde hechten aan en betekenis vinden in het geloof. Ouderen die met het klimmen van de jaren minder aanwezig kunnen zijn in de gemeente, maar nog wel degelijk bij de gemeente horen. Niet altijd meer actief deel kunnen nemen aan de kerkdiensten, maar waar de kerk en de gemeenschap een leven lang een belangrijke plaats had. Een band die soms nog heel vast is en soms een dun draadje. Het gaat erom in mijn werk het contact te onderhouden vanuit de kerkelijke gemeente en in de persoonlijke ontmoeting voeling te houden met elkaar. In die ontmoeting komen de geloofs – en levensverhalen van ouderen aan de orde. Ook de specifieke problemen die het ouder worden met zich meebrengen.

Vanuit mijn vroegere werk als verpleegkundige in de ouderenzorg is mijn interesse ontstaan om theologie te gaan studeren. Naast de lichamelijke zorg, die zeker heel belangrijk is, werd voor mij steeds meer duidelijk dat de geestelijke zorg net zo belangrijk was. Er spelen allerlei levensvragen die vaak te maken hebben met het geleefde leven. Daarbij gaat het niet zelden om het omgaan met verlieservaringen zoals verlies van gezondheid, verlies van krachten, verlies door de dood, eenzaamheid en afhankelijkheid. Het persoonlijke geloof en de verbondenheid, door het leven heen, met een kerkelijke gemeente lopen steeds als een rode draad door de verhalen heen. Soms is de verbondenheid verbroken en dat is dan een blijvend litteken. Pijn en verdriet klinken daarin door. Een luisterende oor kan dan helend zijn.Net zo goed zijn er de positieve ervaringen in een mensenleven en de mooie momenten. Het vieren van een 60 of zelfs 65 jarig huwelijksjubileum bijvoorbeeld. De geboorte van een kleinkind of achterkleinkind. Het leven dat doorgaat.

De studie theologie op Hbo-niveau, die ik gevolgd heb heeft in totaal zes jaar geduurd. Eerst 4 jaar Theologie/ Levensbeschouwing aan de Fontys Hogeschool te Tilburg. Daar de Educatieve variant gedaan en afgestudeerd in september 2003. Daarna 2 jaar theologie aan de NBI-opleiding in Utrecht. ( Tegenwoordig Christelijke Hogeschool Windesheim). Toen de richting van Godsdienst pastoraal gemeentewerk gevolgd en deze opleiding in juli 2006 afgerond.
Mijn wens was destijds om in een gemeente werkzaam te zijn en die wens is uitgekomen.

Nog iets van mijn prive-situatie: Ik woon in Kapelle , ben getrouwd en we hebben 4 volwassen kinderen en twee kleinkinderen. Hobby’s: lezen, tuinieren en wandelen.

Afdrukken E-mailadres

c Kerkbalans nwestijl2020lc

Voetnoot

Copyright © 2018 Protestantse gemeente te Goes. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.

Ontwerp en design Peter Schrijver