• Home

Vervangen ramen Vredeskerk

In januari 2017 zijn de oude ramen aan de noordkant van de Vredeskerk (enkel glas in staal) vervangen door nieuwe (dubbel glas in aluminium). Daarmee is een groot warmtelek van ons kerkgebouw gedicht. Ook de nooddeur van de kerkzaal werd vervangen. De werkzaamheden werden begeleid door Piet Filius. Hij maakte de onderstaande foto's.

2017_01_vervangen_ramen_Vredeskerk__6_.JPG

2017_01_vervangen_ramen_Vredeskerk__2_.JPG

2017_01_vervangen_ramen_Vredeskerk__3_.JPG


2017_01_vervangen_ramen_Vredeskerk__10_.JPG     2017_01_vervangen_ramen_Vredeskerk__11_.JPG

AfdrukkenE-mail

Zondag 12 februari: Nova Musica!

2017_01_28_kerkdiensten__Small_.jpg

In de morgendienst op 12 februari werkt het koor Nova Musica mee.
Voorganger is ds. Kamermans. Organiste is Marjanne Deij.
Thema: Geen moord plegen is niet genoeg.
Aanvang dienst 10.00 uur. Hartelijk welkom in de Vredeskerk!

AfdrukkenE-mail

Verkiezing, bevestiging en afscheid ambtsdragers en kerkrentmeester

Verkiezing ambtsdrager
De kerkenraad legt aan u voor: het voorgenomen besluit tot verkiezing tot ouderling-kerkrentmeester: de heer H. (Herman) de Looff, Voorstad 79 B, 4461 KM Goes. De verkiezingsprocedure zal plaats vinden in de kerkenraadsvergadering woensdag 25 januari 2017. 
Eventuele bezwaren tegen deze verkiezing dienen voor vrijdag 20 januari 2017 (schriftelijk en ondertekend) ingediend te zijn bij de scriba, dhr. Ph.J. Homburg, Hoogewei 44, 4464 AL Goes.
 
Bevestiging en afscheid van ambtsdragers en kerkrentmeesters
In de morgendienst van zondag 29 januari 2017 zal in de Vredeskerk bevestiging plaats vinden en afscheid genomen worden. Bevestigd zal worden: de heer H. (Herman) de Looff, onder voorbehoud van verkiezing door de kerkenraad op 25-01-2017. Afscheid zal er genomen worden van: de heren M.K. (Dieleman) (ouderling-kerkrentmeester) en H. (Henk) Hoekstra (kerkrentmeester/penningmeester). 
D. (Dingeman) de Feiter (diaken) heeft toegezegd nog een periode zijn ambt voort te zetten.

AfdrukkenE-mail

Open Kerk zondagavond 8 januari!

In de Open Kerk van zondagavond 08 januari is het thema 'Deze vuist op deze vuist'.
Ruben Jobsen kijkt met ons terug op 2016. 
Over gebalde vuisten, spierballentaal. 
Over open handen, en Gods Liefde voor alle mensen. 

Open_Kerk_8_jan_2017.jpg


Een dienst met veel muziek en samenzang onder begeleiding van de Open Kerk Band, 
veel beelden en bezinning. 
Aanvang: 19.00 uur
Locatie: Vredeskerk, Ds. W.H. Van der Vegtplein 2 Goes

 

AfdrukkenE-mail

GEBEDSWEEK VOOR DE EENHEID 15 TOT 22 JANUARI 2017

De jaarlijkse oecumenische zondag van de Raad van  Kerken Nederland vieren we op 15 januari 2017.
oecumene3.jpg
U bent van harte uitgenodigd om de feestelijke start van de Week van Gebed voor de Eenheid met ons mee te vieren.
We komen samen in de PKN kerk in ’s Heer Hendrikskinderen, aanvang om 16.00 uur. Medewerking wordt verleend door vocaal vrouwenensemble Cantando, organist  Bram Abrahamse, ds. Max Staudt (PKN) en ds. Leuny de Kam (Doopsgezinde gemeente).
Thema van de viering is ‘Jouw hand, mijn glimlach’ De Duitse kerken willen pleiten voor ‘verzoening‘. Verzoening tussen christenen ondanks verschillen en verdeeldheid. Verzoening ook waar verschil in ras, geloof of herkomst verdeeldheid brengt. Het is immers de liefde van Christus die ons drijft? Komt allen! Neem familie, kinderen en vrienden mee.
Gebedsweek_2017.jpg
Naast deze oecumenische kerkdienst vindt er in de gebedsweek elke avond van maandag tot en met vrijdag een gebedsuur plaats van 19.00 tot 20.00 uur, met nadien samen koffiedrinken:
Dag Datum Plaats Adres Leding
Maandag 16 jan. Rafael – De Vliet Zuidvlietstraat 37 Krijn Verhage
Dinsdag 17 jan. VEG Bethelkerk Tulpstraat 2 Gerard van de Wetering
Woensdag 18 jan. De Levensbron Mansholtlaan 1 Teo van Middelkoop
Donderdag 19 jan. CGK Maranathakerk Bergweg 43a Els van den Hoek
Vrijdag 20 jan. Familytime Ministries Joseph Lunslaan 7 Raadj Gonesh
Heel hartelijk welkom!
 

AfdrukkenE-mail

Meer artikelen...