• Home

Onderzoek Erik Tramper

Beste mensen, 

Vanuit de kerkenraad heb ik de opdracht gekregen om een onderzoek uit te voeren binnen de leeftijdsgroep 21 – 40 jarigen van onze gemeente. Een leeftijdsgroep die heel belangrijk is voor de toekomst van onze gemeente. 
In totaal telt onze gemeente ongeveer 350 mensen in deze leeftijdscategorie.
Ongeveer 20% van deze leden is op één of andere manier actief betrokken bij kerkelijke activiteiten die op dit moment plaats vinden. En daar zijn we als gemeente blij mee, want juist deze groep geeft de gemeente ook kleur en hoop voor de toekomst van onze gemeente.
Vanuit de positieve betrokkenheid die we zien, en die ook lijkt te groeien, en vanuit de gedachte dat deze groep niet alleen belangrijk is voor de toekomst om ook zeer zeker voor de kerk van vandaag willen we graag meer weten over deze groep van 350 leden.
Wat is hun verhaal? Wat houdt hen bezig? Wat zijn hun levensvragen? Waarom zijn ze lid van juist onze gemeente? Wat waarderen zij aan de Protestantse Gemeente te Goes? Waar verlangen ze naar juist ook in relatie met het geloof, de kerk, de gemeente? Wat zijn hun verwachtingen en verlangens voor nu en voor de toekomst?
De hoofdvraag van het onderzoek luidt: Hoe blijven en of raken jongvolwassen leden in de leeftijd tussen de 21 en 40 jaar met elkaar en met de kerk verbonden?
In de maanden maart, april en mei  heb ik mijn agenda vrijgemaakt om heel veel tijd te hebben om naar onze jongvolwassenen te gaan luisteren. Want het begint met luisteren…
Het voornemen is om minimaal 10% van de mensen uit de doelgroep te benaderen voor een gesprekje.
Ik hoop dat we fijne gesprekken zullen hebben en dat het onderzoek mede zal mogen bijdragen aan een mooie toekomst voor onze gemeente in Goes. In elk geval heb ik er heel veel zin in, en wie weet bel ik vandaag of morgen op voor een afspraakje om naar jouw verhaal te luisteren …
 
Met vriendelijke groetjes
Erik Tramper
 
P.S. Dit onderzoek gebruik ik als afstudeer opdracht voor de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk aan de Christelijke Hoge school in Ede. Ik ben de kerkenraad dankbaar dat ik het vertrouwen heb gekregen om deze opdracht in dat kader uit te voeren.
 

Afdrukken E-mail

Thema-Avond Kerk in Actie

Korte impressie van de thema-avond van Kerk in Actie
op woensdag 31 januari in de Vredeskerk:
“Vluchtelingen” uit het Midden-Oosten 
 
 
Spreekster op deze avond is de 25-jarige Wany Shabantu.
 
Wany Shabantu uit 's-Heer Arendskerke vluchtte als 6-jarig meisje met haar moeder en zusjes uit de burgeroorlog in Congo naar Nederland. 
Zij heeft ondanks haar jeugd een brede ervaring in het vluchtelingenwerk opgebouwd.
Zij werkte voor de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst), was buitengriffier bij de Rechtbank op de afdeling Vreemdelingenrecht, deed voor VluchtelingenWerk vrijwilligerswerk in het Asiel Zoekers Centrum en werd teamleider in de noodopvang in de Zeelandhallen.
Later vertrok zij naar Griekenland om aan de slag te gaan in de vluchtelingenkampen en verhuisde kort daarna naar Libanon, waar zij zich voor een halfjaar inzette voor de Syrische vluchtelingen. Na enige weken bij een Syrisch vluchtelingengezin in Jordanië te hebben gewoond keerde zij terug naar Nederland en werkt nu als teamleider bij Vluchtelingen Werk.
 
Wany Shabantu blijkt een inspirerend spreekster te zijn. Moeiteloos vertelt ze meer dan een uur zonder papier voor zich en ze houdt onze aandacht vast tot de laatste minuut. Ze onderstreept haar verhaal met treffende foto's en een videofilmpje via de beamer. Met enorme geestkracht vertelt ze over haar komst naar Nederland en over haar werk met en voor vluchtelingen: in het AZC en in de Noodopvang in de Zeelandhallen, op het Griekse eiland Lesbos en in Libanon en Jordanië. Het is heel bijzonder hoe een jonge vrouw dit allemaal durft en doet. Wany zelf vindt de bron van haar kracht in God. Voordat ze tot persoonlijk geloof in Jezus kwam, studeerde ze om zelf "iemand te worden": jurist, advocaat en misschien rechter. Nu ze zich laat leiden door de Heer, komt ze op verrassende wegen en kan ze mensen helpen en stimuleren. Een geweldig geloofsgetuigenis!
 
Als wij denken aan vluchtelingen (zeker in de verbinding: vluchtelingenkampen), denken wij direct aan ellende: erbarmelijke omstandigheden, modder en kou of droogte en hitte, te weinig voedsel en water. Wany heeft die ellende ook gezien, natuurlijk. Maar er is meer dan enkel ellende. In vluchtelingenkampen wordt ook gelachen, er worden kinderen geboren. Wany laat ons foto's zien van spelende kinderen, van moederdag in een vluchtelingenkamp, van gulle gastvrijheid. Zo deelt ze met ons iets van het leven van vluchtelingen in de volle breedte.
 
Aanwezig zijn ook de moeder en de twee jongere zussen van Wany. Haar moeder Blaise Safari, inmiddels getrouwd met een Zeeuw, heeft een stichting opgericht die onder meer een school heeft gesticht in haar geboorteland Congo. Lucie, zus van Wany, besluit deze bijzondere avond met een gezongen gebed. 
Rob Kamermans

Afdrukken E-mail

Groothuisbezoek 2018

 

UITNODIGING VOOR HET GROOTHUISBEZOEK 2018

Hierbij nodigen we u van harte uit om mee te doen aan één van de groothuisbezoeken in de komende tijd. Ieder jaar organiseren we groothuisbezoeken, waarbij onderlinge ontmoeting centraal staat. We organiseren het groothuisbezoek niet meer per wijk, maar we willen mensen uit heel onze gemeente de kans geven met elkaar in contact te komen, waar ze ook wonen. 

Lees meer

Afdrukken E-mail

GEBEDSWEEK 21 TM 27 JANUARI 2018


Oecumenische viering van de Raad van Kerken
 
Deze viering, de laatste onder de hoede van de Raad van Kerken Goes e.o., zal plaatsvinden op zondag 21 januari 2018, in de korpszaal van het Leger des Heils. Aanvang 16.00 uur. Korpsstaflid Rien Heijboer is gastheer en leidt de liturgie. Ds. Marie Thérèse Reichman van PKN Wilhelminadorp verzorgt de predicatie. Nico Dekkers werkt mee aan de liturgie als pianist.
Het thema van de oecumenische viering  is ‘Recht door zee’. Het materiaal werd dit jaar uitgekozen door de gezamenlijke kerken uit het Caribisch gebied. Als uitgangspunt namen zij het lied in Exodus 15 dat Mozes en Mirjam samen met de Israëlieten zongen. Gods rechterhand had het volk Israël recht door de Rode zee geleid. Daarmee deed God het volk recht, dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren. 
De thematiek van deze dienst is oeroud en van elke dag. Wij nodigen u hartelijk uit uw betrokkenheid te tonen en aan deze dienst deel te nemen.
De liturgiecommissie van de Raad van Kerken Goes e.o.
 
Samen bidden voor recht in de wereld
 
Nog altijd gebeurt er veel onrecht in onze samenleving. Ver weg, en dichtbij. Gebed hiervoor is hard nodig. De Week van Gebed in 2018 heeft het thema: Recht door zee en staat in het teken van vrijheid van slavernij. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus. Elke dag is er een dagthema wat nauw verband houdt met Recht door zee. Een paar Bijbelgedeelten met korte reflectie en passende gebedspunten. Zo bidden we samen voor recht in de wereld.
Bidden krijgt een extra dimensie als je het samen doet. Al biddend deel je je zorgen en dank, niet alleen met God maar ook met elkaar. Samen bidden geeft een uniek gevoel van verbondenheid. Bovendien leer je elkaar en elkaars geloofsbeleving kennen. Andere gebedsvormen en verschillende geloofstradities kunnen inspirerend en verfrissend zijn. 
We nodigen u van harte uit om mee te bidden tijdens de Week van Gebed. 
De Week van Gebed is er voor iedereen. Om samen te bidden, ieder op zijn eigen manier. Hij verbindt ons aan elkaar als wij ons aan Hem verbinden. 
Deze week start op zondag 21 januari 2018 om 16.00 uur met een oecumenische dienst in de Korpszaal van het Leger des Heils in Goes.
De gebedsuren in Goes, die aanvangen om 19 uur:
* Maandag 22 januari 2018:  De Vliet, Zuidvlietstraat 37, 4461 GW Goes 
* Dinsdag 23 januari 2018: VEG Bethelkerk, Tulpstraat 2 4461 NZ Goes
* Woensdag 24 januari 2018: De Levensbron, Mansholtlaan 1, 4463 XG Goes
* Donderdag 25 januari 2018: CGK Maranathakerk, Bergweg 43A, 4461 LX Goes
* Vrijdag 26 januari 2018: Leger des Heils, Ravelijn de Groene Jager 72, 4461 DJ Goes (wordt geleid door Familytime Ministries)

Door mee te bidden sluit u zich aan bij miljoenen christenen die wereldwijd in januari samen komen om te bidden. Het is ons verlangen dat tijdens de Week van Gebed christenen vanuit verschillende achtergronden elkaar mogen ontmoeten rondom het bevrijdende werk van God om samen te bidden. Bid je mee?

De Week van Gebed wordt georganiseerd door plaatselijke kerken en mede mogelijk gemaakt door MissieNederland en de Raad van Kerken. 
De traditie van de gebedsweek gaat al ruim anderhalve eeuw terug en zit in ons DNA. We vinden samen bidden belangrijk. 
 
 

Afdrukken E-mail

Kerkbalans 2018 – Geef voor je Kerk

         

    

Geef voor je kerk

Tussen 13 en 27 januari 2018 gaan weer veel vrijwilligers uit onze gemeente op pad om de uitnodiging voor de jaarlijkse Actie Kerkbalans uit te reiken. Indien u heeft aangegeven dat u de uitnodiging digitaal wilt ontvangen, dan ontvangt u al in de eerste week van januari een e-mailbericht met een link naar het toezeggingsformulier. Met de Actie Kerkbalans kunt u bijdragen aan de voortgang van het werk in onze eigen kerkelijke gemeente.

De kerk is de plaats waar we samenkomen om God te ontmoeten, zoals vele generaties vóór ons ook al deden. Een plek om tot onszelf te komen of juist anderen te ontmoeten. Waar we een luisterend oor vinden en stilte om te bezinnen. Een plek om te vieren en te geloven. Waar we bemoedigd en geïnspireerd raken. Waar mensen voor elkaar bidden en klaar staan met praktische steun, of u nu lid bent of niet. Waar we samen een gemeenschap zijn en geven aan anderen.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Voetnoot

Copyright © 2017 Protestantse gemeente te Goes. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.

Ontwerp en design Peter Schrijver