• Home

Ds. Nelleke van der Linden
alt


Ds. Nelleke van der Linden
 


Ruim twintig jaar met hart en ziel predikant. 
Moeder van twee jong volwassen kinderen.
 
In mijn werk vooral zorgvuldige, gepaste aandacht voor relaties tussen mensen, tussen mensen en de Eeuwige, van de wieg tot het graf.
Naast al het ‘gewone’ predikantswerk speciaal aandacht voor mensen met verstandelijke beperking, en voor kerkelijk diaconaal beleid; anders gezegd, het zorgzame gezicht van de kerkelijke gemeente.
 
Van 2004 tot 2006 de opleiding Contextueel Pastoraat gevolgd en van 2012 tot 2014 de tweejarige vervolgopleiding Contextuele Hulpverlening.
Deze vorm van hulpverlening is, kort gezegd, gericht op de hulpbronnen die mensen zelf in hun relationele omgeving (familie, vrienden) kunnen ontdekken, en hen tot actie aanzetten om de balans van passend geven en nemen in hun leven in relatie tot anderen te herstellen. Wat dit met christelijk geloof te maken heeft? Met het perspectief van Pasen, dat wij ons niet hoeven neerleggen bij breuken en barsten in ons leven, maar in staat zijn om hardnekkige, terugkerende patronen in ons leven te doorbreken.
 
In mijn vrije tijd leef ik mij uit in musiceren (dwarsfluit), lezen, foto’s maken en handmatige creativiteit, zoals weven, breien, borduren.

Afdrukken E-mail

Ds. Rob Kamermans


Ds. Rob Kamermans


Geboren in Vlissingen op 7 april 1953. Opgegroeid in Kamperland (Noord-Beveland). Theologie gestudeerd in Kampen. Van 1983 tot 1991 gereformeerd predikant in Scharendijke (Schouwen-Duiveland). Sinds 1991 werk ik in Goes: eerst als gereformeerd predikant, sinds september 2000 in de Samen op Weg-gemeente, nu: Protestantse gemeente. Behalve tijdens mijn studie heb ik dus altijd in Zeeland gewoond. Ik ben getrouwd met Lien Hoogerland. Liefhebberijen: wandelen, fietsen en stamboom-onderzoek. Centraal staan voor mij eerbied voor God en gerechtigheid op aarde. Website: http://home.kpn.nl/a.kamermans/

Afdrukken E-mail

ds. Aarnoud Jobsen

alt

Ds. Aarnoud Jobsen

 

Geboren in Goes als oudste van het gezin op 25 april 1952.
De eerste levensjaren heb ik doorgebracht in Wemeldinge.
Gedurende zes jaar woonde ons gezin in Den Haag.
In 1962 keerden we terug naar Zeeland, naar Goes.
In 1972 werd ik leraar Nederlands aan het Delta College te Middelburg (nu onderdeel van het ROC). In 1980 werd ik ook docent taalbeheersing en vakdidactiek aan de Nutsacademie (M.O.-opleiding Nederlands) te Middelburg.
In 1974 trouwde ik met Jacqueline Trimpe.
We kregen vier kinderen. 

Na de afronding van mijn studie M.O.-B-Nederlands begon ik naast mijn werk met de studie theologie. Die rondde ik af in 1982 (in Brussel) en in 1983 in Kampen. Op 2 december 1987 ben ik gepromoveerd tot doctor in de theologie (Oude Testament).

In de kerk was ik ouderling in Heinkenszand, predikant in Grijpskerke, Zierikzee, studentenpastor aan de Hogeschool Zeeland en sinds september 2001 predikant in Goes.

Ik werk met vreugde in de kerk. Ik preek met passie en ik sta verwonderd over de kracht die mensen ontvangen in het geloof. Intensief blijf ik bezig met de studie van de Bijbel, vooral met het Oude Testament. Wat ik daar in ontdek, geef ik door in de kerkdiensten, de kringen en vooral ook in de cursus theologische vorming in Goes, www.ctvgoes.nl., waar ik sinds september 1983 aan verbonden ben als docent en later als cursusleider. Ik schrijf artikelen in het tijdschrift voor bijbelse theologie, Interpretatiewww.interpretatie.nl. Mijn laatste project is de publicatie van deel 6 (over de profeten) van de Bijbelse Geschiedenis in Woord en Beeld. In de afgelopen jaren schreef ik ook bijbelcommentaren in de reeks Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel. Daarin verschenen Numeri 1 en Numeri 2  en Ezechiël 1  (gepubliceerd in 2008, 2010 en 2014). Op dit moment werk ik aan Ezechiël 2.
 
Verdere (grote) publicaties:
Krisis en Hoop (proefschrift 1987, Kampen Mondiss);
Izebel en Achab (reeks Verklaring van een Bijbelgedeelte);
Bileam (reeks Verklaring van een Bijbelgedeelte);
David (reeks Verklaring van een Bijbelgedeelte);
Ezra en Nehemia (reeks Tekst & Toelichting)

Samen met anderen schreef ik:
Inleiding in het Oude Testament;
Met de Psalmen zing je het uit;
De Bijbel Theologisch.

Bij de schilderijen van Marja de Lange en de Psalmen schreef ik de dichtbundel Leeftocht.
In het voorjaar van 2014 verschijnt het boek Altijd een preek op Zak, dat ik samen met Dr. Piet Schelling schreef over het preektijdschrift Menigerlei Genade, dat een grote faam genoot binnen de Gereformeerde Kerken en dat in 2013 na honderd jaar ophield te verschijnen. Dit boek geeft een veelzijdig inzicht in de manier waarop in de Gereformeerde Kerken werd gepreekt.

Lange tijd (van 1984 – 2000) was ik nauw betrokken bij het werk van Kerk en Israël, provinciaal en van 1986-1996 ook landelijk, waarvan de laatste vier jaar als voorzitter van het deputaatschap Kerk en Israël.

Met Jacqueline maak ik de prachtigste reizen: naar het Midden-Oosten, Israël, Turkije, Egypte, Latijns-Amerika, Zuid-Oost-Azië en de Verenigde Staten. Samen met haar beleef ik veel vreugde aan onze vier kinderen en hun partners en nu ook aan onze kleinkinderen.

Afdrukken E-mail

Predikanten

Predikanten

 

Door op de namen van de predikanten te klikken vindt u hier meer info over.

Afdrukken E-mail