GEBEDSWEEK VOOR DE EENHEID 15 TOT 22 JANUARI 2017

De jaarlijkse oecumenische zondag van de Raad van  Kerken Nederland vieren we op 15 januari 2017.
oecumene3.jpg
U bent van harte uitgenodigd om de feestelijke start van de Week van Gebed voor de Eenheid met ons mee te vieren.
We komen samen in de PKN kerk in ’s Heer Hendrikskinderen, aanvang om 16.00 uur. Medewerking wordt verleend door vocaal vrouwenensemble Cantando, organist  Bram Abrahamse, ds. Max Staudt (PKN) en ds. Leuny de Kam (Doopsgezinde gemeente).
Thema van de viering is ‘Jouw hand, mijn glimlach’ De Duitse kerken willen pleiten voor ‘verzoening‘. Verzoening tussen christenen ondanks verschillen en verdeeldheid. Verzoening ook waar verschil in ras, geloof of herkomst verdeeldheid brengt. Het is immers de liefde van Christus die ons drijft? Komt allen! Neem familie, kinderen en vrienden mee.
Gebedsweek_2017.jpg
Naast deze oecumenische kerkdienst vindt er in de gebedsweek elke avond van maandag tot en met vrijdag een gebedsuur plaats van 19.00 tot 20.00 uur, met nadien samen koffiedrinken:
Dag Datum Plaats Adres Leding
Maandag 16 jan. Rafael – De Vliet Zuidvlietstraat 37 Krijn Verhage
Dinsdag 17 jan. VEG Bethelkerk Tulpstraat 2 Gerard van de Wetering
Woensdag 18 jan. De Levensbron Mansholtlaan 1 Teo van Middelkoop
Donderdag 19 jan. CGK Maranathakerk Bergweg 43a Els van den Hoek
Vrijdag 20 jan. Familytime Ministries Joseph Lunslaan 7 Raadj Gonesh
Heel hartelijk welkom!
 

Afdrukken E-mail