• Home
  • Activiteiten
  • Bidden voor onze stad

Bidden voor onze stad

Elke eerste maandagmorgen van de maand (behalve in augustus) komen we bij elkaar om samen te bidden voor onze stad Goes en omstreken. Zorg en hoop voor onze stad brengen we samen bij de Heer. We doen dat door loflied (meestal uit Opwekking), Schriftlezing en kringgebed.
Na het gebedsuur is er ontmoeting bij een kop koffie of thee. Aan deze gebedsuren doen leden van verschillende kerken en gemeenten in en rond Goes mee.

Tijd: 9.00 tot 10.00 uur, met nadien koffie / thee.
Plaats: Vredeskerk.
Opgave  niet nodig - u bent altijd welkom! Informatie: ds. Kamermans.
Voor data zie de agenda.

Afdrukken E-mail