• Home
  • Financiën
  • Kerkbalans

Kerkbalans 2018 – Geef voor je Kerk

         

    

Geef voor je kerk

Tussen 13 en 27 januari 2018 gaan weer veel vrijwilligers uit onze gemeente op pad om de uitnodiging voor de jaarlijkse Actie Kerkbalans uit te reiken. Indien u heeft aangegeven dat u de uitnodiging digitaal wilt ontvangen, dan ontvangt u al in de eerste week van januari een e-mailbericht met een link naar het toezeggingsformulier. Met de Actie Kerkbalans kunt u bijdragen aan de voortgang van het werk in onze eigen kerkelijke gemeente.

De kerk is de plaats waar we samenkomen om God te ontmoeten, zoals vele generaties vóór ons ook al deden. Een plek om tot onszelf te komen of juist anderen te ontmoeten. Waar we een luisterend oor vinden en stilte om te bezinnen. Een plek om te vieren en te geloven. Waar we bemoedigd en geïnspireerd raken. Waar mensen voor elkaar bidden en klaar staan met praktische steun, of u nu lid bent of niet. Waar we samen een gemeenschap zijn en geven aan anderen.

 

Kerkbalans, daar geef je voor!

Als christenen en kerkelijk meelevenden willen wij dat onze kerkelijke gemeente haar unieke en onmisbare functie kan blijven vervullen. Ook het komende jaar willen we van betekenis zijn. U leest daar meer over in de folder die in januari wordt bezorgd en die ook via de website kan worden bekeken. In een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormt de aanwezigheid en ondersteuning van de kerk een heilzame tegencultuur. Help mee dit in stand te houden!

Het rekeningnummer voor de Actie Kerkbalans is NL22 FVLB 0226 118 649 t.n.v. CvK Protestantse gemeente Goes inzake Kerkbalans.

Betaling van bijdrage over andere jaren.

Mocht u al in 2017 uw bijdrage voor 2018 of voor komende jaren willen betalen, wilt u dan bij de mededelingen duidelijk vermelden op welk jaar uw bijdrage betrekking heeft?

Actie Kerkbalans 2018 via e-mail.

In voorgaande jaren is aan u gevraagd uw e-mailadres door te geven. Van bijna de helft van de gemeenteleden die jaarlijks een toezegging doen, is het e-mailadres inmiddels bij ons bekend. Zij hebben op woensdag 15 november jl. een e-mail ontvangen met informatie over het verloop van de digitale Actie Kerkbalans 2018. Wanneer u dit bericht niet heeft ontvangen, is het bij ons bekende adres mogelijk niet (meer) juist. U ontvangt dan in januari een papieren toezeggingsformulier. Als u een bericht stuurt naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met vermelding van “digitaal toezeggen” en uw naam en adres, krijgt u de uitnodiging volgend jaar weer per mail. Dit geldt ook voor inwonende jongeren vanaf 24 jaar, die persoonlijk worden benaderd.

Denkt u mee met de bijdragenadministratie?

In het vorige nummer van Op Weg hebben we u gevraagd na te denken over een machtiging voor automatische incasso. Het is een veilige manier van betalen en u bepaalt zelf in welke maand(en) uw bijdrage mag worden afgeschreven. De machtiging die u aan onze kerk geeft voor automatische incasso geldt alleen voor het lopende actiejaar. Als u geen gebruik maakt van automatische incasso bezorgt u onze bijdragenadministratie veel werk. Het door u overgemaakte bedrag moet handmatig worden verwerkt in ons systeem. U kunt ons dus veel werk uit handen nemen door (weer) te kiezen voor automatische incasso. Wanneer u nu gebruik maakt van een periodieke overschrijving dient u die bij uw bank te beëindigen. U heeft hiervoor in het verleden namelijk zelf opdracht gegeven aan uw bank.

Aanbevolen betaalwijzen.

U kunt uw bijdrage voor de Aktie Kerkbalans op verschillende manieren betalen.

A. Automatische incasso (zowel digitale als papieren versie):

Dit is voor u de eenvoudigste en voor de kerk de goedkoopste manier. Bij automatische incasso geeft u de kerk toestemming het toegezegde bedrag van uw bankrekening af te schrijven. Dat gebeurt alleen in de maand(en) die u heeft aangekruist.

Hoe geeft u een machtiging? U kruist op het formulier bij betaalwijze “automatische incasso” aan. Daarnaast vermeldt u in welke maanden u wilt betalen en het totaalbedrag van de toezegging. Vergeet daarbij, op de papieren Actie Kerkbalans, niet uw bankrekeningnummer te vermelden. De afgegeven machtiging geldt voor één jaar.

B. Ideal betalingen (alleen digitale versie):

Vanaf 2015 bieden wij u ook de mogelijkheid om te betalen via Ideal. Dit kan alleen als uw e-mailadres bij ons bekend is. Als u toch graag grip houdt op uw betalingen, is Ideal wellicht een mooie tussenvorm.

C. Acceptgirokaart (alleen papieren versie):

Als u op het toezeggingsformulier aangeeft wanneer u een acceptgirokaart wilt ontvangen, dan wordt deze u toegestuurd in de maanden die u heeft aangegeven. U ondertekent de acceptgirokaart en verstuurt deze naar uw bank die vervolgens uw betaalopdracht verwerkt. Als u de maand januari hebt aangekruist, gebruikt u dan de aan het toezeggingsformulier gehechte acceptgirokaart.

Let op: bij digitale deelname is de betaalmogelijkheid met aanhechting/toezending van een acceptgiro NIET mogelijk.

Aandachtspunten bij het invullen van het papieren toezeggingsformulier:

q    Wij verzoeken u het toezeggingsformulier zorgvuldig in te vullen. Volgt u daarbij de aanwijzingen op het formulier;

q    Wanneer u maandelijks wilt betalen, kruist u dan alle 12 maanden aan op het formulier;

q    Als kopie voor uzelf kunt u het strookje van de acceptgiro bewaren. Noteert u hierop dan het bedrag dat u op het toezeggingsformulier hebt ingevuld;

q    Wanneer u bij de Actie Kerkbalans vergissingen opmerkt (bijvoorbeeld uw naam of adres klopt niet of u hebt geen enveloppe ontvangen) wilt u dit dan s.v.p. doorgeven, bij voorkeur via het hierboven vermelde e-mailadres;

q    Heeft u vragen, belt u dan met één van de wijkcoördinatoren.

Voor de vrijwilligers (ook wel lopers genoemd) van de Actie Kerkbalans is er op zaterdag 6 januari 2018 een informatieve bijeenkomst in de Vredeskerk. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd.

Het aansturen van de vrijwilligers gebeurt door de wijkcoördinatoren:

Wijk                                                       Coördinator        

Goese Polder                                      Wim Lobbezoo

                                                               tel. (0113) 21 68 21

West/Centrum                                   Herman Strookman         

tel. (0113) 22 05 33

Zuid                                                       Leen Redelijkheid             

tel. (0113) 21 56 61

Oost                                                      Rinus Dieleman 

tel. (0113) 21 47 77

Noordhoek/Goese Meer                 Bram Leenhouts

tel. (0113) 21 51 45

Mogen wij ook dit jaar op u rekenen? Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan.

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Herman de Looff

Afdrukken E-mail

Voetnoot

Copyright © 2017 Protestantse gemeente te Goes. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.

Ontwerp en design Peter Schrijver