• Home
  • Financiën
  • Kerkbalans

Kerkbalans 2017 – Mijn kerk verbindt.

Tussen 16 en 30 januari 2017 worden alle gemeenteleden benaderd voor de jaarlijkse actie Kerkbalans. Met deze actie kunt u bijdragen aan de voortgang van het werk in onze eigen kerkelijke gemeente.
 
De kerk is de plaats waar we samenkomen om God te ontmoeten, zoals vele generaties vóór ons ook al deden. Waar het niet gaat om wat je bezit of wat je presteert, maar om wie je bent. Een plaats waar iedereen welkom is. Dat is iets van blijvende waarde.
 
De kerk is een plek van ontmoeting en inspiratie. We komen er samen voor de grote momenten in het leven, zoals doop en huwelijk, en voor momenten van rouw en verdriet.
 
Mensen vinden in de kerk bemoediging en ondersteuning. Er is oog voor allerlei groepen, zoals jongeren, ouderen en alleenstaanden. De kerk ziet om naar de zieken en minder bedeelden in de samenleving en zet zich voor hen in.
 
Ook voor mensen ‘op afstand’ vormt de kerk een baken. Letterlijk, als herkenbaar gebouw op verschillende plaatsen in onze stad. En in moeilijke tijden is de kerk voor velen een steun en houvast.
 
Kerkbalans, daar geef je voor!
Als christenen en kerkelijk meelevenden willen wij dat alles behouden en kunnen doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Ook uw bijdrage aan Kerkbalans 2017 is daarom nodig, want die maakt het mede mogelijk dat onze kerkelijke gemeente haar unieke en onmisbare functie kan blijven vervullen. Dat is van waarde. Van blijvende waarde!
 
Aktie kerkbalans protestantse gemeente te goes
    
Het rekeningnummer voor de Actie Kerkbalans is NL22 FVLB 0226 118 649 t.n.v. Protestantse gemeente Goes Vrijwillige bijdragen. Dit nummer is uitsluitend voor het overmaken van vrijwillige bijdragen.
 
Betaling van bijdrage over ander jaren:
Mocht u in 2016 reeds de bijdrage voor 2017 of over komende jaren willen betalen, wilt u dan duidelijk vermelden bij de mededelingen voor welk jaar/jaren de bijdrage bedoeld is!
 
Actie Kerkbalans 2017 nu ook weer via e-mail mogelijk:
De vorige Acties Kerkbalans is aan u gevraagd om uw e-mailadres door te geven. Bijna 1/2 van de kerkleden, die in 2016 een toezegging heeft gedaan, heeft ons zijn/haar e-mail adres verstrekt. De papieren Actie Kerkbalans, zoals u dat gewend was, blijft dan ook bestaan naast de digitale verzending.
Degenen van wie wij het e-mailadres hebben ontvangen, hebben wij op zaterdag 19 november jl. een e-mail gezonden met informatie over het verloop van de digitale Actie Kerkbalans 2016.
Ook dit jaar zullen wij weer een beroep op u doen om uw e-mailadres aan ons door te geven met als doel de groep digitale deelnemers aan de Actie Kerkbalans voor 2017 en volgende jaren te vergroten. Wij hopen dat positieve geluiden rondom de digitale actie u over de drempel zullen helpen!
 

Veel werk voor de bijdrage-administratie!

Als u geen gebruik maakt van de automatische incasso betekent dit dat u onze Bijdrage-administratie veel werk bezorgt. Het door u overgemaakte bedrag moet handmatig worden verwerkt in onze systemen. Veel gehoorde opmerking is dat men met automatische incasso de controle verliest over de eigen bankrekening? Echter heeft u altijd de mogelijkheid om het afgeschreven bedrag tot 56 dagen na automatische afboeking te laten terugboeken als het volgens u niet klopt!
Daar komt bij dat u de machtiging aan onze kerk afgeeft voor slechts 1 jaar.
U kunt ons dus veel werk uit handen nemen door komende Actie Kerkbalans (weer) te kiezen voor automatische incasso.
 
Wanneer u nu gebruik maakt van periodieke overschrijving:
Wanneer u, voor uw en ons gemak, kiest voor automatische incasso dient u bij uw bank de periodieke overschrijving te stoppen. U heeft hiervoor, in het verleden, zelf opdracht voor gegeven aan uw bank.
 
 
Aanbevolen betaalwijzen
U kunt uw Vrijwillige Bijdrage op verschillende manieren betalen. De gemakkelijkste manieren zijn:
A.   automatischeincasso;
B.   ideal ;
C.   acceptgiro.
 
 
A. Automatische incasso (zowel digitaal als papieren versie):
Dit is voor u de eenvoudigste en voor de kerk de goedkoopste manier. Bij automatische incasso geeft u de kerk toestemming het bedrag van uw vrijwillige bijdrage van uw  bankrekening af te schrijven. Dat gebeurt dan in de maand(en) die u heeft aangekruist.
Hoe geeft u een machtiging?
U kruist op het formulier als betaalwijze “automatische incasso” aan. Daarnaast vermeldt u in welke maanden u wilt betalen en het totaalbedrag van de toezegging.
Vergeet daarbij, op de papieren Actie Kerkbalans, niet uw bankrekeningnummer te vermelden.
Let wel: de afgegeven machtiging geldt slechts voor 1 jaar.
 
B.Ideal betalingen (alleen digitale versie):
Vanaf 2015 bieden wij u ook de mogelijkheid om te betalen via Ideal. Dit kan alleen als wij in bezit zijn van uw e-mailadres. Als u toch graag grip houdt op uw betalingen is wellicht Ideal een mooie tussenvorm.
 
 
C. Acceptgiro nog tot 2018 (alleen papieren versie):
Als u op het toezeggingsformulier aangeeft wanneer u een acceptgiro wilt ontvangen, dan krijgt u deze in de maanden die u opgeeft in de tweede helft van die maand in de bus. U ondertekent en verstuurt de acceptgiro en uw betaling is in orde. Als u de maand januari hebt aangekruist dan dient u hiervoor de aan, het toezeggingsformulier, gehechte acceptgiro te gebruiken
Tot 2018 zal de acceptgiro nog door de banken worden gebruikt daarna zult u voor een andere betaalmogelijkheid moeten kiezen. Dit betekent concreet dat 2017 het laatste jaar is dat u een vol jaar kunt kiezen voor deze optie. In 2018 kunt u alleen nog een eenmalig bedrag in januari 2018 door gebruik van de acceptgiro overmaken!
Misschien helpt u dit nu reeds te kiezen voor automatische incasso. U helpt dan ook nog eens om de kosten die de kerk te beperken!
Let op: bij digitale deelname is de betaalmogelijkheid met aanhechting/toezending van een acceptgiro NIET mogelijk.
 
ANDERE AANDACHTSPUNTEN(BIJ INVULLEN KERKBALANS-FORMULIER)
 

  •   Het toqezeggingsformulier graag zorgvuldig invullen. Volg daarbij de aanwijzingen op het formulier en lees de toelichting op de achterzijde ervan. Raadpleeg daarnaast ook de kerkbalansfolder.
  •  Wanneer u maandelijks wilt betalen dan alle 12 maanden aankruisen op het formulier.
  •  Als kopie voor uzelf kunt u het strookje van de acceptgiro bewaren. Hierop dan wel noteren wat u op het toezeggingsformulier hebt ingevuld.
  •  Wanneer u bij de actie Kerkbalans vergissingen opmerkt (bijvoorbeeld uw naam of adres klopt niet of u hebt geen enveloppe ontvangen) dit s.v.p. aan ons doorgeven, dan kunnen we dat in orde maken.
  •  Hebt u nog vragen bel dan met een van de wijkcoördinatoren van actie Kerkbalans.

 
Periodieke gift:
Het is voor u fiscaal aantrekkelijk om een Periodieke gift aan uw kerk (ANBI) toe te zeggen. Dit houdt in dat u voor een periode van minimaal 5 jaar een jaarlijks vast bedrag toezegt. Wanneer u dit doet dan betekent dit dat de normaal gehanteerd drempel voor aftrek van giften (1% van uw drempelinkomen) vervalt. U dient dan wel een verklaring te verstrekken aan de kerk. Het Kerkelijk Bureau zal deze overeenkomst samen met u opstellen.
Wij hopen dat u een deel, of misschien zelfs uw volledige belastingvoordeel bij uw jaarlijkse gift zult optellen. Dit helpt u en uw kerk!
 
 

Mogen wij ook op u rekenen?

Voor de actie Kerkbalans gaan in januari weer veel vrijwilligers op pad.
Het aansturen van de vrijwilligers gebeurt via de wijk waarvoor ze ingezet worden.
 
Wijk                                      Coördinator                       
Goese Polder                        Wim Lobbezoo                  tel. (0113) 21 68 21
West/Centrum                       Herman Strookman          tel. (0113) 22 05 33
Zuid                                     Leen Redelijkheid             tel. (0113) 21 56 61
Oost                                     Rinus Dieleman                tel. (0113) 21 47 77
Noordhoek/Goese Meer         Bram Leenhouts                tel. (0113) 21 51 45
 
Vele handen maken licht werk. Graag zouden wij nieuwe coördinatoren betrekken bij de werkzaamheden rondom de organisatie van de Actie Kerkbalans. Vindt u het leuk om met een team deze actie te organiseren dan nodigen wij u graag uit om deel te nemen, belt u ons daarvoor (op telefoonnummer 0113-250493)?
 
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Kees Padmos.

Afdrukken E-mail