Column juli

En passant
 
Eén van de aller-leukste activiteiten in de Grote Kerk vind ik de kunstexpositie En passant. Er staan en hangen mooie werken. Deze zijn veelal toegankelijk en begrijpelijk. De werken staan goed opgesteld, de lichtval is prachtig en de mensen zijn aardig. Onze eigen Jack Willemsen behoort tot de vaste krachten achter de expositie en het is een genoegen om hem over kunst te horen praten. Kunstenaars halen hun inspiratie uit vele bronnen en het is niet moeilijk om daarbij verbindingen te leggen met het geloof.
 
Verbindingen leggen tussen onze kerkgemeenschap en de omgeving, dat vind  ik een heel belangrijke opgave van onze gemeente. De afgelopen jaren zijn we erg met ons zelf bezig geweest. Het wordt nu tijd om de blik ook meer naar buiten te wenden.
De eerste aanzetten zijn er al. Op 9 mei was de Vredeskerk opgenomen in de rommelroute door Goes-oost. Tientallen mensen zijn binnen geweest en we hebben een aardig bedrag voor het goede doel weten op te halen.
 
Op 5 september vindt er een ‘boeldag’ plaats in de Hoogte. Er is een rommelmarkt en er zijn nog diverse andere activiteiten. De opbrengst wordt besteed aan zonnepanelen voor op de Vredeskerk. Een volgend stapje om onze kerk duurzamer te maken. Ook daarin zit een verbinding met onze omgeving.
 
Ondertussen zijn we ook weer begonnen met de voorbereidingen voor de lichtjestocht op 24 december samen een aantal andere kerkgenootschappen. Zo willen we letterlijk tenminste één avond het licht in de wereld laten zien.
 
Het zijn zomaar een aantal activiteiten van onze kerkgemeenschap. Ik merk dat de nieuwe structuur van onze gemeente aan de ene kant leidt tot wat ‘zoekwerk’, omdat sommige dingen niet meer vanzelfsprekend zijn en opnieuw geregeld moeten worden. Maar wat vooral opvalt is dat veel dingen weer bruisen. Er is energie in de gemeente en de wil om er met elkaar wat van te maken. Dat is enorm stimulerend, ook voor het komende seizoen en de nieuwe beleidsplanperiode 2016 – 2019.
 
Maar nu eerst lekker genieten van de zomer en alles wat deze te bieden heeft  en vakantie houden. Nieuwe ervaringen opdoen, leuke dingen ondernemen, maar en passant misschien ook genieten van het vertrouwde. Dat geldt ook voor het geloof en mogelijk de kerkgang. Eens kijken vanuit een ander perspectief of met andere ogen. Heel inspirerend!
 
Ik wens u allen, op reis of thuis in Goes e.o., alle goeds en een prachtige zomer toe!
 
Harry van Waveren

Afdrukken E-mail