• Home
  • Gemeente
  • Predikanten
  • ds. Aarnoud Jobsen
alt

Ds. Aarnoud Jobsen

 

Geboren in Goes als oudste van het gezin op 25 april 1952.
De eerste levensjaren heb ik doorgebracht in Wemeldinge.
Gedurende zes jaar woonde ons gezin in Den Haag.
In 1962 keerden we terug naar Zeeland, naar Goes.
In 1972 werd ik leraar Nederlands aan het Delta College te Middelburg (nu onderdeel van het ROC). In 1980 werd ik ook docent taalbeheersing en vakdidactiek aan de Nutsacademie (M.O.-opleiding Nederlands) te Middelburg.
In 1974 trouwde ik met Jacqueline Trimpe.
We kregen vier kinderen. 

Na de afronding van mijn studie M.O.-B-Nederlands begon ik naast mijn werk met de studie theologie. Die rondde ik af in 1982 (in Brussel) en in 1983 in Kampen. Op 2 december 1987 ben ik gepromoveerd tot doctor in de theologie (Oude Testament).

In de kerk was ik ouderling in Heinkenszand, predikant in Grijpskerke, Zierikzee, studentenpastor aan de Hogeschool Zeeland en sinds september 2001 predikant in Goes.

Ik werk met vreugde in de kerk. Ik preek met passie en ik sta verwonderd over de kracht die mensen ontvangen in het geloof. Intensief blijf ik bezig met de studie van de Bijbel, vooral met het Oude Testament. Wat ik daar in ontdek, geef ik door in de kerkdiensten, de kringen en vooral ook in de cursus theologische vorming in Goes, www.ctvgoes.nl., waar ik sinds september 1983 aan verbonden ben als docent en later als cursusleider. Ik schrijf artikelen in het tijdschrift voor bijbelse theologie, Interpretatiewww.interpretatie.nl. Mijn laatste project is de publicatie van deel 6 (over de profeten) van de Bijbelse Geschiedenis in Woord en Beeld. In de afgelopen jaren schreef ik ook bijbelcommentaren in de reeks Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel. Daarin verschenen Numeri 1 en Numeri 2  en Ezechiël 1  (gepubliceerd in 2008, 2010 en 2014). Op dit moment werk ik aan Ezechiël 2.
 
Verdere (grote) publicaties:
Krisis en Hoop (proefschrift 1987, Kampen Mondiss);
Izebel en Achab (reeks Verklaring van een Bijbelgedeelte);
Bileam (reeks Verklaring van een Bijbelgedeelte);
David (reeks Verklaring van een Bijbelgedeelte);
Ezra en Nehemia (reeks Tekst & Toelichting)

Samen met anderen schreef ik:
Inleiding in het Oude Testament;
Met de Psalmen zing je het uit;
De Bijbel Theologisch.

Bij de schilderijen van Marja de Lange en de Psalmen schreef ik de dichtbundel Leeftocht.
In het voorjaar van 2014 verschijnt het boek Altijd een preek op Zak, dat ik samen met Dr. Piet Schelling schreef over het preektijdschrift Menigerlei Genade, dat een grote faam genoot binnen de Gereformeerde Kerken en dat in 2013 na honderd jaar ophield te verschijnen. Dit boek geeft een veelzijdig inzicht in de manier waarop in de Gereformeerde Kerken werd gepreekt.

Lange tijd (van 1984 – 2000) was ik nauw betrokken bij het werk van Kerk en Israël, provinciaal en van 1986-1996 ook landelijk, waarvan de laatste vier jaar als voorzitter van het deputaatschap Kerk en Israël.

Met Jacqueline maak ik de prachtigste reizen: naar het Midden-Oosten, Israël, Turkije, Egypte, Latijns-Amerika, Zuid-Oost-Azië en de Verenigde Staten. Samen met haar beleef ik veel vreugde aan onze vier kinderen en hun partners en nu ook aan onze kleinkinderen.

Afdrukken E-mail