Drie jaar jeugdwerk in beweging

Interview met Leontien Slabbekoorn en Cornelis Rot

Leontien kennen we op zijn minst van de bladzijden 4 en 5 van Op Weg (JOPGoes) waar de laatste jaren allerlei berichten over het jeugdwerk in onze gemeente stonden. Cornelis is sinds vorig jaar een paar uur per week komen helpen. Inmiddels hebben we, bij het verschijnen van dit nummer van Op Weg, in een gezamenlijke kerkdienst van Leontien afscheid genomen. Zij trad in dienst op 1 mei 2011. Zij was in dienst van JOP maar gedetacheerd bij onze gemeente. Haar taak was in drie jaar én het jeugdwerk in onze gemeente op te tuigen, want het was in het slop geraakt, én te zorgen dat het bij haar vertrek op het bereikte niveau en in dezelfde geest kon doorgaan. Daar heeft zij vrijwilligers voor geworven en opgeleid, zodat er goede vooruitzichten zijn. Drie jaar is een krappe periode om zoiets voor elkaar te krijgen. Vanaf 1 juli 2013 is Cornelis Rot aan het team toegevoegd om het jeugdwerk een extra boost te geven. Een van zijn taken was om Leontien te coachen. Tot 1 juli 2014 zette hij zijn relatie met onze gemeente voort. Met Leontien missen we een sympathieke en enthousiaste medewerkster.

Fun, Faith & Friends

Wie de berichten van JOPGoes in de laatste jaargangen van Op Weg gevolgd heeft of weleens las, weet dat Leontien in die drie jaar allerlei activiteiten ontplooid heeft om kinderen en hun ouders met de kerk en het geloof bekend te maken. Sirkelslag, Kidsexpres, Muziekmiddagen, Creamiddagen, Kinderbijbelfeest, allemaal activiteiten en nog niet eens alle, die onder haar hoede en leiding werden georganiseerd, sommige jaarlijks, andere maandelijks. Het moest in de eerste plaats leuk en interessant zijn om eraan deel te nemen. De visie van het jeugdwerkteam is Fun, Faith and Friends. Vanuit het samenzijn met je vrienden tot gesprekken komen die ergens over gaan, o.a. geloven. In het jeugdwerk gaan we relaties met elkaar aan. Vanuit die ontmoetingen ontstaat ruimte om iets van elkaars geloof - mar ook de twijfel – te delen. Verder heeft ze gezorgd dat er een 16+ groep en een gespreksgroep ouders van de grond zijn gekomen.

Voorgeschiedenis

De komst van Leontien was een gevolg van het besluit van de kerkenraad in mei 2010 om een jeugdwerker aan te trekken. Reden: zorgen en vragen over het jeugdwerk in onze gemeente. Het Beleidsplan 2011-2015 beschrijft de situatie eind 2010: vergrijzing en afname van het aantal kinderen en actieve jongeren. Er was nog wel jeugd betrokken bij de kerk, voornamelijk door de kindernevendiensten en de basiscatechese. Omdat deze situatie van stilstand en achteruitgang uiteindelijk onwenselijk is, is aan JOP advies gevraagd 

Lees meer

Afdrukken E-mail

Voetnoot

Copyright © 2018 Protestantse gemeente te Goes. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.

Ontwerp en design Peter Schrijver