Open Kerk

In het afsluitende lied 805 klonk: Abraham, Abraham, verlaat je land, verlaat je stam! Op het eind door enkelen omgezet in Ibrahim, Ibrahim….
 
De KiA avond over Syrië was heel goed bezocht. Tegen 8 uur stroomde het opeens vol, zodat Simon geen kans had om ze allemaal van koffie en thee te voorzien. Het zaaltje puilde uit, met als gevolg dat enkelen vanuit de hal de inleiding van Ibrahim Al Obaied moesten beluisteren.
 
Zijn zoon Besher zong in het Arabisch een openingslied met de beginregel ” O mijnheer de rechter wees rechtvaardig”. Ibrahim vertelde over zijn noodgedwongen vertrek uit Koeweit en de onmogelijkheid om naar zijn land Syrië terug te keren. De titel van zijn lezing was: Bruggen Bouwen.
 
Vervolgens ging hij diep in op de relatie Islam en Christendom. Hij liet vele citaten uit de Koran zien, die zo uit de Bijbel geciteerd zouden kunnen zijn. Hij stond uitvoerig stil bij het weten. Hoe denken wij? Wat zijn de veronderstellingen?
 
Een milde en wijze man. Levendige reacties uit de zaal. Laten we niet vergeten wat wij als christenen hebben teweeggebracht met ons koloniale verleden! Laten we niet zozeer naar het verleden kijken, maar naar de toekomst! Zie toch de hebzucht van de leiders die (de Kongo) vernietigt! Opmerkelijk ook een reactie uit een van de Syrische gasten: in jullie bijbel staat dat je niet in het paradijs komt als je geen christen bent ! Dit leidde tot hoofdschudden bij de 2 aanwezige predikanten. Ook vragen over de slechte kanten van de islam.
 
Het thema “De kerk in het Midden Oosten” kwam door tijdgebrek minder uit de verf.
Het is duidelijk dat deze bijeenkomst een vervolg verdient.
Er was na afloop geen collecte, dus hierbij het banknummer NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie Utrecht, o.v.v. Versterk de Kerk in het Midden Oosten.  Help mee !
Kortom een geslaagde avond, met ook veel belangstelling van mensen van buiten onze kerkelijke gemeente. Met “Ibrahim , Ibrahim” werd hij terecht enthousiast toegezongen.
 
Gert van der Slikke, vz Kerk in Actie Goes

Afdrukken E-mailadres

Voetnoot

Copyright © 2018 Protestantse gemeente te Goes. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.

Ontwerp en design Peter Schrijver