Open Kerk

Korte impressie van de thema-avond van Kerk in Actie
op woensdag 31 januari in de Vredeskerk:
“Vluchtelingen” uit het Midden-Oosten 
 
 
Spreekster op deze avond is de 25-jarige Wany Shabantu.
 
Wany Shabantu uit 's-Heer Arendskerke vluchtte als 6-jarig meisje met haar moeder en zusjes uit de burgeroorlog in Congo naar Nederland. 
Zij heeft ondanks haar jeugd een brede ervaring in het vluchtelingenwerk opgebouwd.
Zij werkte voor de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst), was buitengriffier bij de Rechtbank op de afdeling Vreemdelingenrecht, deed voor VluchtelingenWerk vrijwilligerswerk in het Asiel Zoekers Centrum en werd teamleider in de noodopvang in de Zeelandhallen.
Later vertrok zij naar Griekenland om aan de slag te gaan in de vluchtelingenkampen en verhuisde kort daarna naar Libanon, waar zij zich voor een halfjaar inzette voor de Syrische vluchtelingen. Na enige weken bij een Syrisch vluchtelingengezin in Jordanië te hebben gewoond keerde zij terug naar Nederland en werkt nu als teamleider bij Vluchtelingen Werk.
 
Wany Shabantu blijkt een inspirerend spreekster te zijn. Moeiteloos vertelt ze meer dan een uur zonder papier voor zich en ze houdt onze aandacht vast tot de laatste minuut. Ze onderstreept haar verhaal met treffende foto's en een videofilmpje via de beamer. Met enorme geestkracht vertelt ze over haar komst naar Nederland en over haar werk met en voor vluchtelingen: in het AZC en in de Noodopvang in de Zeelandhallen, op het Griekse eiland Lesbos en in Libanon en Jordanië. Het is heel bijzonder hoe een jonge vrouw dit allemaal durft en doet. Wany zelf vindt de bron van haar kracht in God. Voordat ze tot persoonlijk geloof in Jezus kwam, studeerde ze om zelf "iemand te worden": jurist, advocaat en misschien rechter. Nu ze zich laat leiden door de Heer, komt ze op verrassende wegen en kan ze mensen helpen en stimuleren. Een geweldig geloofsgetuigenis!
 
Als wij denken aan vluchtelingen (zeker in de verbinding: vluchtelingenkampen), denken wij direct aan ellende: erbarmelijke omstandigheden, modder en kou of droogte en hitte, te weinig voedsel en water. Wany heeft die ellende ook gezien, natuurlijk. Maar er is meer dan enkel ellende. In vluchtelingenkampen wordt ook gelachen, er worden kinderen geboren. Wany laat ons foto's zien van spelende kinderen, van moederdag in een vluchtelingenkamp, van gulle gastvrijheid. Zo deelt ze met ons iets van het leven van vluchtelingen in de volle breedte.
 
Aanwezig zijn ook de moeder en de twee jongere zussen van Wany. Haar moeder Blaise Safari, inmiddels getrouwd met een Zeeuw, heeft een stichting opgericht die onder meer een school heeft gesticht in haar geboorteland Congo. Lucie, zus van Wany, besluit deze bijzondere avond met een gezongen gebed. 
Rob Kamermans

Afdrukken E-mailadres

Voetnoot

Copyright © 2018 Protestantse gemeente te Goes. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.

Ontwerp en design Peter Schrijver