Enquête over de onlinediensten

Begin juli kregen de kerkleden die de weekmail in hun inbox krijgen een uitnodiging om mee te doen aan een enquête over de onlinediensten vanuit de Vredeskerk. In dit artikel vindt u een samenvatting van de uitkomsten. De uitgebreide rapportage vindt u hier.

 

Vooraf: bedankt voor het meedoen aan de enquête en voor de suggesties die we deels al in praktijk hebben kunnen brengen. Want ook in de komende maanden zullen de onlinediensten nog een belangrijk deel uitmaken van het kerkelijk leven van onze gemeente.

De enquête is ingevuld door 114 mensen, deels mede namens een huisgenoot. 7 mensen gaven aan de onlinediensten niet te kijken. 71% bekijkt de diensten wekelijks; 29% kijkt een paar keer per maand of minder.

Hoe ouder men is, hoe vaker men kijkt. En vrouwen meer dan mannen.

Tweederde van de invullers kijkt de dienst samen met een of meer huisgenoten. Samen kijken helpt om vaker op de onlinediensten af te stemmen. Maar mensen die alleen kijken waarderen de onlinediensten hoger dan de anderen.

Ruim tweederde van de invullers is in de leeftijd van 60-79 jaar. Jonger dan 60 en ouder dan 80 telden beide 16%. Van de invullers was slechts een enkeling onder de 40 jaar.

Het initiatief voor de onlinediensten wordt zeer gewaardeerd, met veel complimenten voor de technici, voor de kindernevendienst en ieder die die zo bij de diensten betrokken zijn.

Tegelijkertijd is de onlinedienst geen vervanging van het zelf in de kerk kunnen zijn. Het samen zingen, geloven en onderling contact wordt zeer gemist.

Kijken naar een onlinedienst vraagt een andere betrokkenheid en concentratie. 90% van de invullers kijkt op zondagochtend. Een rustig moment van de dag voor velen, maar ook dan valt op dat de spanningsboog korter is en kijkers sneller zijn afgeleid dan dat zij in de kerk zouden zijn. Alhoewel de waardering nog steeds behoorlijk hoog is, wordt de lengte van de kerkdienst wel het meest nadrukkelijk genoemd bij de opmerkingen. En wat meer ingezoomd op de ervaringen is er vooral een behoefte aan wat meer tempo in de dienst.

De onlinedienst wordt door kijkers immers niet alleen vergeleken met er zelf bij zijn in de Vredeskerk. Er wordt ook naar onlinediensten elders gekeken en deelgenomen aan het royale aanbod voor de zomer op televisie bij omroep Zeeland en de diensten vanuit de Utrechtse kapel van de Protestantse Kerk. En dat werkt door in de verwachtingen.

In de hoge waardering van de onlinediensten telt ongetwijfeld ook de band mee die men met de gemeente ervaart, en nu vooral mist. Dat klinkt ook in de opmerkingen door. We willen kijken naar wat en wie ons in de Vredeskerk bekend en vertrouwd is. Wellicht dat mede hierdoor de filmpjes en liedopnames van elders iets minder gewaardeerd worden. En dat men bijvoorbeeld graag wil zien wie er deze zondag tot de voorzangers behoren.

De enquête werd begin juli gehouden met enkele recente ervaringen van grote storingen in de verbinding. Meer dan de helft van de invullers was niet tevreden over de stabiliteit van de verbinding. Hiervoor zijn we afhankelijk van de capaciteit van Kerkdienstgemist die vooral door de toename van het aantal kerken voor de zomer onder druk stond. Na de stabiliteit van de verbinding werd het geluid het meest genoemd als verbeterpunt. Dat is intussen door de technici in de Vredeskerk aangepakt en sterk verbeterd. Incidenteel blijven storingen een rol spelen. Wat vaak helpt is om op de webpagina audio te selecteren. Met alleen geluid gaat het dan bijna altijd beter. Of om de dienst later zonder storing te bekijken.

In de vragen van de enquête konden we maar beperkt inspelen op de uitbreiding van kerkbezoek die in juli inging. Een belangrijke vraag was of verruiming direct een volle kerk zou opleveren. Eenderde van de invullers zou gelijk komen zodra dat kon. Tweederde kijkt het eerst nog even aan of wil liever thuis en kerkbezoek afwisselen. De zorg dat er te veel mensen in de kerkzaal zijn wordt het meest genoemd om niet direct weer te komen. En dát is precies wat we nu in de kerk zien aan licht groeiend kerkbezoek. Het moet veilig kunnen en eenvoudig organiseerbaar blijven.

Voor de zomer introduceerden we de kerkgeldapp als eenvoudig middel om ook vanuit thuis aan de collecten te kunnen blijven meedoen. De onbekendheid met dit collectemiddel is nog erg hoog. Tegelijkertijd benutten meer mensen de webshop op protestantsgoes.nl om een gift te geven, of maken zij met regelmaat een gift over voor een bepaalde periode.

De enquête leverde zo veel informatie op, waarvan een aantal praktische conclusies en aanbevelingen zijn doorgegeven aan de mensen die aan de onlinediensten meewerken.

Dat de onlinediensten zó belangrijk zouden worden had niemand ooit kunnen bedenken, maar het is nu zo, en het werkt. De waardering die uit de reacties spreekt is voor al die meewerkenden een enorme stimulans!

Afdrukken