Bloemschikking Vredeslunch

De betekenis van advent

De vier weken voor het kerstfeest zijn de adventsweken. De adventstijd is de eerste periode van het kerkelijk jaar. De betekenis van het woord advent heeft te maken met 'komen' en 'naartoe komen'. Advent betekent dus: God komt naar ons toe

Voorbereiding op het kerstfeest

Advent bereidt ons voor op het kerstfeest. Het feest waarmee wij de geboorte van God te midden van mensen vieren en herdenken. De sfeer in deze adventsperiode is ingetogen, wat wil zeggen "sober" van aard. Deze tijd nodigt ons uit een grondhouding van verwachting en openheid aan te nemen. Inkeer en bezinning zijn daarbij de kernwoorden.

In de adventsperiode worden we opgeroepen waakzaam te zijn, ons om te keren, ons te verheugen omdat de tijd nabij

Dit jaar is het onderwerp: Baan de Heer een weg

In deze schikking over de Adventstijd zien we in de basis een paarskleed met daarop een weg van Jute. Beiden symboliseren de ingetogenheid, inkeer of boetedoening.

Op de weg van Jute een stronk hout, hout verwijst naar leven.

Aan het begin zien we brokstukken puin dit verwijst naar de puinhoop die we soms van ons leven maken. Van hieruit gaan we op weg om voor de Heer een weg te banen.

Langs en op de weg zien we klimop, dit staat symbool voor eeuwige trouw van God aan zijn schepping en dus ook aan ons. God laat nooit los!

Halverwege de stronk zien we tussen de klimop een ontluikende hyacintenbol die verwijst naar de verwachting van de Vredevorst (De ontluikende bol is symbool van verwachting en een Hyacint verwijst naar de Vrede) verderop zien we rode bessen en een witte bloem. De rode kleur staat symbool voor de liefde en het wit voor de reinheid en zuiverheid.

Met zuivere liefde voor God en onze medemens is het mogelijk om voor de Heer een weg te banen.

De weg mondt uit in een witte roos. Dit verwijst naar Christus. Een witte roos staat symbool voor puurheid en zuiverheid.

De roos wijst richting de brandende kaars. Deze kaars staat symbool voor Goddelijke aanwezigheid.

De weg naar God gaat alleen via Christus, Hij is de weg, de Waarheid en het Leven

Afdrukken