Gespreksbijeenkomsten: van U is de toekomst

1 jaar geleden

Zonder corona zou het jaarthema Van U is de toekomst ook het thema zijn van de groothuisbezoeken. Met een grote groep aan huis kan nu nog niet, daarom houden we dit seizoen de gesprekken in de Vredeskerk. Van harte welkom!

Van U is de toekomst kan op veel manieren uitgesproken worden. Als belijdenis, als gebed, als noodkreet, als opdracht. Van U is de toekomst, maar het is natuurlijk ook de toekomst van u, van jou, van ons allemaal. Het is een thema dat bol staat van hoop en vertrouwen. Maar dat ook bol kan staan van zorgen over de grote vragen van deze tijd.

Komt het nog wel goed met het klimaat, met ons milieu, met de vele spanningen en oorlogen in de wereld, met al die vluchtelingenstromen, met de almaar groter wordende kloof tussen rijk en arm? En is daarbij onze explosieve overbevolking niet een probleem dat nog steeds vaak wordt weggedrukt? Kortom, hebben de jonge generaties, onze kinderen en kleinkinderen nog zicht op een veilige en duurzame toekomst? Wat moet er volgens u anders, wat kan beter? En wat verwachten we dan van onze regering in Den Haag, wat kan er in onze gemeente anders, in onze eigen kerkgemeenschap en vooral wat kunnen we zelf beter doen? En niet minder belangrijk; wat zegt onze eigen geloofsleer daarover? Voldoen we wel als goede Rentmeesters van de Schepping?

Over deze vragen willen we graag samen met elkaar van gedachten wisselen tijdens een 8-tal gespreksbijeenkomsten. We komen bij elkaar in groepen van 8 tot 12 personen. Geef derhalve zoveel mogelijk data aan waarop u eventueel mee kunt doen. Daarna krijgt u een uitnodiging wanneer u bent ingedeeld. Er zijn 4 bijeenkomsten op middagen van 14.00 tot 16.00, die zijn op 29 maart, 30 maart, 4 april en 6 april. En op 4 avonden van 19.30 tot 21.30 uur, die zijn op 29 maart, 5 april, 6 april en 12 april.

Aanmelden kan uiterlijk tot 24 maart per e-mail naar Acronius Kramer: akram@zeelandnet.nl