Huis van Vrede / dec 2022

6 maanden geleden

Het is alweer december‚Ķ Bij het Huis van Vrede mochten er weer veel mooie activiteiten zijn de afgelopen periode. De kerkdiensten, de viering van het Heilig Avondmaal, Bijbelstudies in Goes, Middelburg en Vlissingen, vrouwengroepen, maaltijden, pastorale bezoeken, vertaalwerk etc.

Maar we kijken ook uit naar wat er komt! Allereerst de Arabische conferentie van 9 tot 11 december, daarover verder in deze nieuwsbrief meer.
Daarnaast de kerstviering in de kerk inclusief de maaltijd bij het Leger des Heils en alle 'normale' activiteiten die door blijven gaan.

Onder de bezoekers van de diensten en Bijbelstudies bevinden zich veel mensen met een Islamitische achtergrond, maar daarnaast zijn er ook bezoekers met een Oosters-orthodoxe achtergrond. In deze nieuwsbrief een inkijkje in deze Ooster-Orthodoxe stroming.

Lees verder in de nieuwsbrief