Huis van Vrede / jun 2022

1 jaar geleden

En Hij ging verder en zag Levi, de zoon van Alfeüs, in het tolhuis zitten en zei tegen hem: Volg Mij! En hij stond op en volgde Hem. Markus 2:14

Alle corona maatregelen zijn inmiddels vervallen en ook de activiteiten zoals die er voor de coronacrisis waren zijn weer opgestart.
Iedere zondag wordt het woord van God verkondigd in het Arabisch, Perzisch, Engels en Nederlands.
Daar zijn we dankbaar voor!

Er zijn weer veel activiteiten; wekelijkse Bijbelstudies in Goes, Middelburg en online , tweewekelijkse vrouwengroepen, maandelijkse maaltijd, pastorale bezoeken, vertaalwerk etc. 

Ook de chauffeurs rijden weer iedere week om de bezoekers op te halen en terug te brengen o.a. uit de asielzoekerscentra in Vlissingen, Middelburg en Goes.

In deze nieuwsbrief kunt u het indrukkwekkende levensverhaal van een bezoeker lezen. Ook vind je er foto's van diverse activiteiten en de gebeds- en dankpunten.

Bidden jullie mee?

Lees de gehele nieuwsbrief hier.