Thema 40-dagentijd: Uit liefde voor jou (nieuw: 6e zondag)

2 maanden geleden

Als basis voor de schikking gebruiken we kronkelige takken. Woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn. Dat het je echt om die ander te doen is. Jezus heeft ons laten zien hoe je dat kunt doen. Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht en zelfs zijn leven uit liefde voor mensen.

Met deze kronkeltakken maken we iedere week een andere op de natuur geïnspireerde vorm .De eerste schikkingen hebben een sober karakter. De Veertigdagentijd begint immers somber en start met een periode van bezinning en reflectie. De liturgische kleur is dan ook gedurende de hele periode paars (bezinning). Naarmate we dichter bij Pasen zijn worden de schikkingen kleurrijker en uitbundiger van karakter. Met Pasen verandert de kleur dan naar wit (reinheid).


Zesde zondag 40-dagentijd: Matteüs 26:1–13

To the world you may just be one person, but for one person you mean ‘the world’. 

‘Want de armen zijn altijd bij jullie.’

Verschil maken
We kunnen niet iedereen helpen. Soms zijn mensen ook niet geholpen met ‘alleen maar’ geld. Maar wel door gedurende langere tijd samen op te trekken: als maatje, als gemeenschap of met hulpverleningsinstanties die samenwerken. Soms kun je dan net dat verschil maken en zo een wending maken in iemands leven. Een bekeringsmoment!

Kernwoorden

zalving, keuzes maken

Op de paarse ondergrond zien we een bundel kronkeltakken, wild, zoals het leven wild kan zijn, tussen de takken ontdekken we allerlei geurende kruiden zoals lavendel, rozemarijn, munt, tijm en eucalyptus. Deze groene kruiden verwijzen naar de zalving, de goede geuren. Ook zien we groene takjes, buxus, tussen de kronkeltakken als verwijzing naar Palmzondag.

Meditatieve tekst

Kostbare geuren 
Voor die Ene 
Is voor iedereen 
Het goede doen


Vijfde zondag 40-dagentijd: Johannes 11:1–4, 17–44

Leven uit geloofsvertrouwen

Troost beweegt de menigte, die beweging is nobel. Maar de boodschap van Jezus is, dat niet het verleden onze stemming aanvoert, maar het geloof in God. ‘Wie in mij gelooft zal leven, ook als hij sterft.’ Het gaat hier om het leven uit geloofsvertrouwen. Dat je, zelfs bij iedere dood, toch weer opstaat dankzij dat vertrouwen.

Kernwoorden

kringloop van het leven, troost

De basiskleur is nog steeds paars, de kleur van bezinning. We zien weer een krans, deze symboliseert het leven, zonder begin en zonder eind. De gedroogde bloemen en gedroogd gras die herinneren aan het aardse leven. De verse bloemen maken de cirkel levend.

Meditatieve tekst

Cirkel vol 
Ogenschijnlijk dode bloemen 
Zijn levende herinneringen 
Liefde voor jou


Vierde zondag 40-dagentijd: Johannes 9

‘Wat vreemd dat u niet begrijpt waar Hij vandaan komt, terwijl Hij mijn ogen geopend heeft.’  (Johannes 9:30)

Hoe kunnen we iemand laten zien hoe belangrijk ons geloof voor ons is? Je hoeft niet alle antwoorden te hebben om met anderen over Jezus te kunnen praten. Ook vandaag is de hoofdkleur nog paars, maar we zien ook de kleur roze. Op de vierde zondag van de 40-dagentijd wordt de kleur roze gebruikt om aan te geven dat het licht van Pasen al wat doorschijnt. We zien wee stevige takken gespannen tot twee halve bogen waardoor de omtrek van een oog wordt gevormd, in het midden van de ellips, met roze hyacintenbloemen een pupil. Een oog om mee te kijken.

Kernwoorden

zien, kijken, open ogen

Meditatieve tekst 

Oculi;
Open ogen Zien,
kijken, gezien worden
Wie ben jij Geworden?


Derde zondag 40-dagentijd: Johannes 4:5-26

Jezus zei tegen de vrouw bij de bron: ‘Ik ben het, degene die met u spreekt.’ (Johannes 4:26)

Deze vrouw aan de bron is de eerste die mag horen wie Jezus is. Ze is een vrouw, een Samaritaanse, en ook nog eens een outcast binnen haar gemeenschap. Zij is alles wat Jezus niet is. Het wonderlijke is dat Jezus haar hart en omstandigheden kent, ondanks de religieuze en maatschappelijke kloven die hen scheiden. De woorden van de vrouw gaan over deze kloven, de woorden van Jezus juist over wat hen verbindt. Geloof ontdekken bij mensen die religieus, geografisch of maatschappelijk mijlenver bij je vandaan staan is één van de meest louterende ontmoetingen die je in dit leven kunt hebben

Kernwoorden

bron, reflectie, verscheidenheid

Op de Paarse ondergrond, het is nog steeds de tijd van bezinning, zien we in deze schikking een krans van kronkeltakken,  liggend op een spiegel. Symbool van verbinding. Achterin grassen aan de waterkant, binnenin de krans drijvende waterplanten. Er ontstaat zo een natuurlijk vijverbeeld met verscheidenheid. De spiegel refereert aan water en reflectie.

Meditatieve tekst 

Bronnen Van inspiratie 
Spiegels met gedachten 
Verbinding voor mij 
En jou


Tweede zondag 40-dagentijd: Matteüs 17:1-9

Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. (Matteüs 17:3)

Op de berg worstelt Jezus met de dingen waar Hij als een berg tegenop ziet. In zijn worstelingen op de berg komen Mozes en Elia Hem een hart onder de riem steken. Elia maakte, net als Jezus zelf, een tocht van veertig dagen door de woestijn en Mozes zwierf daar zelfs veertig jaren in rond. Wat telt in wat een mens soms meemaakt, is zijn woestijnervaring. Of die van een ander, die weet hoe je de woestijn kunt overleven. Aan Gods tafel zit je niet alleen.

Kernwoorden

berg, luisteren, bidden

De basis is nog steeds paars, de kleur van bezinning. De bundels takken zijn in elkaar geschoven zodat de vorm op een berg lijkt. Tussen de takken zien we drie witte tulpen, deze staan symbool voor Elia, Mozes en Jezus. De kleur wit is de kleur van zuiverheid en de tulp staat symbool voor bidden.

Meditatieve tekst

Op de berg
In stilte luisterend, biddend 
Drie profeten 
Gevonden wijsheid


Eerste zondag 40-dagentijd: Matteüs 4:1-11

Kernwoorden

verleiding, beproeving, vergezichten

We zien bogen van kronkelwilg ( de weg van liefde is geen rechte weg, maar vaak grillig) met een ondergrond van zand en stenen, symbool voor de zware periode in de woestijn. Het brood verwijst naar de verleidingen. Achterin de schikking een vaasje met een witte bloem, het vergezicht, Licht in de toekomst. Nog een lange weg te gaan, trouw zijn aan God en aan elkaar is de lange weg.

Meditatieve tekst

Uit liefde voor jou, 
wandelen in de woestijn,
Leeftocht, 
vergezicht.