Koster/beheerder Vredeskerk (tijdelijk)

De Protestantse Gemeente te Goes maakt voor het houden van de erediensten op de zondag in de winterperiode gebruik van de Vredeskerk, Ds. W.H. van der Vegtplein (Goes-oost). In de zomerperiode en tijdens kerkelijke feestdagen worden de diensten gehouden in de Grote of Maria Magdalenakerk, Singelstraat (Goes-centrum). In verband met ziekte en vertrek zoekt het College van Kerkrentmeesters nieuwe kosters.

Koster/beheerder Vredeskerk (tijdelijk)

In verband met ziekte van de huidige koster/beheerder van de Vredeskerk zoeken wij een enthousiaste kandidaat die tijdelijk de werkzaamheden over wil nemen. Vooralsnog gaat het om een invulling voor ongeveer een half jaar.

De kerk wordt naast het gebruik voor de kerkdiensten op zondagen op andere dagen gebruikt voor andere kerkelijke activiteiten en voor verhuur. Het betreft een functie voor maximaal 36 uur per week. Invulling van de werktijden vinden plaats in overleg met de collega-koster en de kerkrentmeester-gebouwbeheer.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • de kerk gereed maken voor de kerkdienst op de zondagmorgen;
 • het samen met de gastvrouwen en-heren verzorgen van het koffiedrinken na de kerkdiensten;
 • het beheren van de verhuur van de kerk en het bijhouden van de agenda hiervan;
 • het verzorgen van o.a. koffie en thee m.b.t. bovengenoemd verhuur en bij de activiteiten van de kerk;
 • het schoonhouden van de kerkruimtes;
 • het ontvangen van leveranciers van goederen en diensten.

Wij zoeken een persoon die:

 • zelfstandig, klantvriendelijk en zorgvuldig kan werken;
 • organisatorisch vaardig is;
 • bereid is om de werktijden flexibel in te vullen;
 • enige ervaring of interesse heeft met de werkzaamheden;
 • bij voorkeur basiskennis heeft van EHBO en/of BHV.

Op de functie is de Arbeidsvoorwaardenregeling kerkelijk medewerkers PKN van toepassing, waaronder het opvragen van een VOG-verklaring. Beloning volgens de bijbehorende schalen voor koster-beheerdersfuncties.

Sollicitaties kunnen worden gezonden aan:
College van Kerkrentmeester PGG
Postbus 2003
4460 MA Goes
of per e-mail aan: kerkelijkbureau@protestantsgoes.nl

Wij ontvangen uw sollicitatie graag uiterlijk dinsdag 1 maart 2022. Voor meer informatie over de procedure e.d. kunt u bellen met Ton Feijtel (voorzitter-kerkrentmeester) op 0113 211685 (na 19:00 uur). Voor meer informatie over de functie-inhoud kunt u contact opnemen met Wim van Elsacker (kerkrentmeester-gebouwbeheer) via 0113 220676.