OPEN KERK PAASPRAISE ZATERDAG 31 MAART

Alweer voor de vijfde keer houdt de Open Kerk een paaswake op de avond van stille zaterdag. In deze dienst nemen we je mee op weg naar Pasen: door de ijzingwekkende stilte van stille zaterdag naar het licht van Pasen dat steeds dichterbij komt. We gaan veel zingen, er is dans en er zijn momenten om stil te worden. Passend bij stille zaterdag beginnen we ingetogen, langzaam gaat dit over in een paaspraise waarbij we alvast uitkijken naar het goede nieuws van paasmorgen.

“En de wanhoop nabij, 
Zal ik sterk zijn en vrij
want mij is een land beloofd
En daar ga ik heen”

Datum: zaterdag 31 maart 2018
Aanvang: 19.00 uur, tot circa 20.15 uur
Locatie: Vredeskerk, ds. W.H. Van der Vegtplein 2 Goes

Afdrukken E-mail

Kerkbalans 2018 – Geef voor je Kerk

         

    

Geef voor je kerk

In de tweede helft van januari is de landelijke Actie Kerkbalans gehouden. Als u een bijdrage heeft toegezegd en/of heeft overgemaakt, willen we u daar hartelijk voor bedanken! Aan degenen die nog niet hebben gereageerd het vriendelijke verzoek: wilt u dat deze maand nog doen?

We hebben in totaal 1564 gemeenteleden benaderd: bij 909 adressen is een envelop bezorgd en 655 leden hebben een e-mail ontvangen voor het doen van een toezegging via internet. Op dit moment (28 maart) hebben 1157 gemeenteleden een toezegging gedaan met een totaalbedrag van € 279.967, waarvan inmiddels € 135.744 is ontvangen. We hopen in het totaal op € 293.800.

Tot slot een woord van dank aan alle vrijwilligers die dit jaar mee hebben geholpen de actie tot een succes te maken.

Afdrukken E-mail

Gemeentevergadering woensdag 18 april 2018

De gemeentevergadering wordt niet in mei gehouden maar op woensdag 18 april a.s., aanvang 19.30 uur, plaats: Vredeskerk. In verband met de aanstaande beroepings-periode is de datum vervroegd.
Gesproken zal worden over: het gemeenteprofiel en de profielschets voor een te beroepen predikant.  Verder komt aan de orde: Raad van Kerken Goes, Pastoraat, kerkdiensten op bid-/dankdag en Goede Vrijdag en de afbeeldingen van Leendert Beije.

Afdrukken E-mail

Thema-Avond Kerk in Actie

Korte impressie van de thema-avond van Kerk in Actie
op woensdag 31 januari in de Vredeskerk:
“Vluchtelingen” uit het Midden-Oosten 
 
 
Spreekster op deze avond is de 25-jarige Wany Shabantu.
 
Wany Shabantu uit 's-Heer Arendskerke vluchtte als 6-jarig meisje met haar moeder en zusjes uit de burgeroorlog in Congo naar Nederland. 
Zij heeft ondanks haar jeugd een brede ervaring in het vluchtelingenwerk opgebouwd.
Zij werkte voor de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst), was buitengriffier bij de Rechtbank op de afdeling Vreemdelingenrecht, deed voor VluchtelingenWerk vrijwilligerswerk in het Asiel Zoekers Centrum en werd teamleider in de noodopvang in de Zeelandhallen.
Later vertrok zij naar Griekenland om aan de slag te gaan in de vluchtelingenkampen en verhuisde kort daarna naar Libanon, waar zij zich voor een halfjaar inzette voor de Syrische vluchtelingen. Na enige weken bij een Syrisch vluchtelingengezin in Jordanië te hebben gewoond keerde zij terug naar Nederland en werkt nu als teamleider bij Vluchtelingen Werk.
 
Wany Shabantu blijkt een inspirerend spreekster te zijn. Moeiteloos vertelt ze meer dan een uur zonder papier voor zich en ze houdt onze aandacht vast tot de laatste minuut. Ze onderstreept haar verhaal met treffende foto's en een videofilmpje via de beamer. Met enorme geestkracht vertelt ze over haar komst naar Nederland en over haar werk met en voor vluchtelingen: in het AZC en in de Noodopvang in de Zeelandhallen, op het Griekse eiland Lesbos en in Libanon en Jordanië. Het is heel bijzonder hoe een jonge vrouw dit allemaal durft en doet. Wany zelf vindt de bron van haar kracht in God. Voordat ze tot persoonlijk geloof in Jezus kwam, studeerde ze om zelf "iemand te worden": jurist, advocaat en misschien rechter. Nu ze zich laat leiden door de Heer, komt ze op verrassende wegen en kan ze mensen helpen en stimuleren. Een geweldig geloofsgetuigenis!
 
Als wij denken aan vluchtelingen (zeker in de verbinding: vluchtelingenkampen), denken wij direct aan ellende: erbarmelijke omstandigheden, modder en kou of droogte en hitte, te weinig voedsel en water. Wany heeft die ellende ook gezien, natuurlijk. Maar er is meer dan enkel ellende. In vluchtelingenkampen wordt ook gelachen, er worden kinderen geboren. Wany laat ons foto's zien van spelende kinderen, van moederdag in een vluchtelingenkamp, van gulle gastvrijheid. Zo deelt ze met ons iets van het leven van vluchtelingen in de volle breedte.
 
Aanwezig zijn ook de moeder en de twee jongere zussen van Wany. Haar moeder Blaise Safari, inmiddels getrouwd met een Zeeuw, heeft een stichting opgericht die onder meer een school heeft gesticht in haar geboorteland Congo. Lucie, zus van Wany, besluit deze bijzondere avond met een gezongen gebed. 
Rob Kamermans

Afdrukken E-mail

Onderzoek Erik Tramper

Beste mensen, 

Vanuit de kerkenraad heb ik de opdracht gekregen om een onderzoek uit te voeren binnen de leeftijdsgroep 21 – 40 jarigen van onze gemeente. Een leeftijdsgroep die heel belangrijk is voor de toekomst van onze gemeente. 
In totaal telt onze gemeente ongeveer 350 mensen in deze leeftijdscategorie.
Ongeveer 20% van deze leden is op één of andere manier actief betrokken bij kerkelijke activiteiten die op dit moment plaats vinden. En daar zijn we als gemeente blij mee, want juist deze groep geeft de gemeente ook kleur en hoop voor de toekomst van onze gemeente.
Vanuit de positieve betrokkenheid die we zien, en die ook lijkt te groeien, en vanuit de gedachte dat deze groep niet alleen belangrijk is voor de toekomst om ook zeer zeker voor de kerk van vandaag willen we graag meer weten over deze groep van 350 leden.
Wat is hun verhaal? Wat houdt hen bezig? Wat zijn hun levensvragen? Waarom zijn ze lid van juist onze gemeente? Wat waarderen zij aan de Protestantse Gemeente te Goes? Waar verlangen ze naar juist ook in relatie met het geloof, de kerk, de gemeente? Wat zijn hun verwachtingen en verlangens voor nu en voor de toekomst?
De hoofdvraag van het onderzoek luidt: Hoe blijven en of raken jongvolwassen leden in de leeftijd tussen de 21 en 40 jaar met elkaar en met de kerk verbonden?
In de maanden maart, april en mei  heb ik mijn agenda vrijgemaakt om heel veel tijd te hebben om naar onze jongvolwassenen te gaan luisteren. Want het begint met luisteren…
Het voornemen is om minimaal 10% van de mensen uit de doelgroep te benaderen voor een gesprekje.
Ik hoop dat we fijne gesprekken zullen hebben en dat het onderzoek mede zal mogen bijdragen aan een mooie toekomst voor onze gemeente in Goes. In elk geval heb ik er heel veel zin in, en wie weet bel ik vandaag of morgen op voor een afspraakje om naar jouw verhaal te luisteren …
 
Met vriendelijke groetjes
Erik Tramper
 
P.S. Dit onderzoek gebruik ik als afstudeer opdracht voor de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk aan de Christelijke Hoge school in Ede. Ik ben de kerkenraad dankbaar dat ik het vertrouwen heb gekregen om deze opdracht in dat kader uit te voeren.
 

Afdrukken E-mail

Groothuisbezoek 2018

 

UITNODIGING VOOR HET GROOTHUISBEZOEK 2018

Hierbij nodigen we u van harte uit om mee te doen aan één van de groothuisbezoeken in de komende tijd. Ieder jaar organiseren we groothuisbezoeken, waarbij onderlinge ontmoeting centraal staat. We organiseren het groothuisbezoek niet meer per wijk, maar we willen mensen uit heel onze gemeente de kans geven met elkaar in contact te komen, waar ze ook wonen. 

Lees meer

Afdrukken E-mail

Meer artikelen...

  • 1
  • 2

Voetnoot

Copyright © 2018 Protestantse gemeente te Goes. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.

Ontwerp en design Peter Schrijver