• Home

Open Kerk op 13 mei: Maria!

Op zondagavond 13 mei is er weer een Open Kerk-dienst
(zoals altijd om 19.00 uur in de Vredeskerk).
Zondag 13 mei is ook Moederdag.
Mei is Maria-maand.
Daarom deze Open Kerk-dienst rond de moeder bij uitstek: Maria.

Met teksten, beelden, filmfragmenten.
En natuurlijk met medewerking van onze Open Kerk-band!
 

Afdrukken E-mail

Mededelingen van de kerkenraad

Extra gemeentevergadering zondag 13 mei 2018
Op zondag 13 mei vindt er aansluitend aan de ochtenddienst een gemeentevergadering plaats. De kerkenraad wil de gemeente horen over het inzetten van een extra beroepskracht voor het pastoraat. De kerkenraad nodigt u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.
 
Kerkdiensten
Met ingang van zondag 20 mei (Pinksteren) vinden de kerkdiensten weer plaats in de Grote of Maria Magdalenakerk.
 
Bevestiging van ambtsdrager
In de morgendienst van zondag 20 mei 2018 zal in de Grote of Maria Magdalenakerk de heer Jaap Bouman bevestigd worden als ouderling. Voorganger in deze dienst is ds. Nelleke van der Linden.

Afdrukken E-mail

Onderzoek Erik Tramper

Beste mensen, 

Vanuit de kerkenraad heb ik de opdracht gekregen om een onderzoek uit te voeren binnen de leeftijdsgroep 21 – 40 jarigen van onze gemeente. Een leeftijdsgroep die heel belangrijk is voor de toekomst van onze gemeente. 
In totaal telt onze gemeente ongeveer 350 mensen in deze leeftijdscategorie.
Ongeveer 20% van deze leden is op één of andere manier actief betrokken bij kerkelijke activiteiten die op dit moment plaats vinden. En daar zijn we als gemeente blij mee, want juist deze groep geeft de gemeente ook kleur en hoop voor de toekomst van onze gemeente.
Vanuit de positieve betrokkenheid die we zien, en die ook lijkt te groeien, en vanuit de gedachte dat deze groep niet alleen belangrijk is voor de toekomst om ook zeer zeker voor de kerk van vandaag willen we graag meer weten over deze groep van 350 leden.
Wat is hun verhaal? Wat houdt hen bezig? Wat zijn hun levensvragen? Waarom zijn ze lid van juist onze gemeente? Wat waarderen zij aan de Protestantse Gemeente te Goes? Waar verlangen ze naar juist ook in relatie met het geloof, de kerk, de gemeente? Wat zijn hun verwachtingen en verlangens voor nu en voor de toekomst?
De hoofdvraag van het onderzoek luidt: Hoe blijven en of raken jongvolwassen leden in de leeftijd tussen de 21 en 40 jaar met elkaar en met de kerk verbonden?
In de maanden maart, april en mei  heb ik mijn agenda vrijgemaakt om heel veel tijd te hebben om naar onze jongvolwassenen te gaan luisteren. Want het begint met luisteren…
Het voornemen is om minimaal 10% van de mensen uit de doelgroep te benaderen voor een gesprekje.
Ik hoop dat we fijne gesprekken zullen hebben en dat het onderzoek mede zal mogen bijdragen aan een mooie toekomst voor onze gemeente in Goes. In elk geval heb ik er heel veel zin in, en wie weet bel ik vandaag of morgen op voor een afspraakje om naar jouw verhaal te luisteren …
 
Met vriendelijke groetjes
Erik Tramper
 
P.S. Dit onderzoek gebruik ik als afstudeer opdracht voor de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk aan de Christelijke Hoge school in Ede. Ik ben de kerkenraad dankbaar dat ik het vertrouwen heb gekregen om deze opdracht in dat kader uit te voeren.
 

Afdrukken E-mail

Kerkbalans 2018 – Geef voor je Kerk

         

    

Geef voor je kerk

In de tweede helft van januari is de landelijke Actie Kerkbalans gehouden. Als u een bijdrage heeft toegezegd en/of heeft overgemaakt, willen we u daar hartelijk voor bedanken! Aan degenen die nog niet hebben gereageerd het vriendelijke verzoek: wilt u dat deze maand nog doen?

We hebben in totaal 1564 gemeenteleden benaderd: bij 909 adressen is een envelop bezorgd en 655 leden hebben een e-mail ontvangen voor het doen van een toezegging via internet. Op dit moment (28 maart) hebben 1157 gemeenteleden een toezegging gedaan met een totaalbedrag van € 279.967, waarvan inmiddels € 135.744 is ontvangen. We hopen in het totaal op € 293.800.

Tot slot een woord van dank aan alle vrijwilligers die dit jaar mee hebben geholpen de actie tot een succes te maken.

Afdrukken E-mail

Voetnoot

Copyright © 2018 Protestantse gemeente te Goes. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.

Ontwerp en design Peter Schrijver