Vier kerkdiensten over Psalm 18In de maand augustus wil ik graag vier themadiensten houden over Psalm 18 (op zondagmorgen 06, 13, 20 en 27 augustus - in de Grote Kerk, aanvang steeds 10.00 uur). Psalm 18 is een geweldige Psalm, geweldig zowel qua inhoud als qua lengte. Psalm 18 is veel te groot voor één preek en één kerkdienst. Daarom in augustus Psalm 18 in vieren. De thema's zijn
* op 06 augustus: vs 01-03: God innig liefhebben.
* op 13 augustus: vs 04-20: historie en fantasy.
* op 20 augustus: vs 21-31: God als spiegel?
* op 27 augustus: vs 32-51: Gods Rijk verovert de wereld.
Deze vier diensten staan op zichzelf. Het is dus niet storend om er slechts één of enkele mee te maken. Bij Psalm 18 maakte kunstenaar Leendert Beije bovenstaande verbeelding.

Op zondag 06 augustus zijn ook de kinderen in de nevendienst met Psalm 18 aan de slag gegaan. Zij maakten het volgende werkstuk:

Ds. R. Kamermans
 

Afdrukken E-mail

Afscheid Titia Valk

Op zondagmorgen 21 mei nam Titia Valk afscheid als kerkelijk werker van onze gemeente. Ze heeft in onze gemeente twaalf en een half jaar gewerkt in het ouderenpastoraat in verschillende tehuizen en seniorencomplexen. Veel mensen heeft ze in hun laatste levensfase begeleid en hun uitvaart geleid. Titia werd zeer gewaardeerd in de kring van haar collega's. In de afscheidsdienst trad zij op als lectrix en zong ze mee in de cantorij. Na de dienst werd Titia hartelijk toegesproken en kreeg ze geschenken. Ten slotte sprak zij zelf het slotwoord. Titia gaat nu met vervroegd pensioen. We wensen haar een heel goede tijd toe, samen met haar man, kinderen en kleinkinderen!
 

Afdrukken E-mail

Vervangen ramen Vredeskerk

In januari 2017 zijn de oude ramen aan de noordkant van de Vredeskerk (enkel glas in staal) vervangen door nieuwe (dubbel glas in aluminium). Daarmee is een groot warmtelek van ons kerkgebouw gedicht. Ook de nooddeur van de kerkzaal werd vervangen. De werkzaamheden werden begeleid door Piet Filius. Hij maakte de onderstaande foto's.

2017_01_vervangen_ramen_Vredeskerk__6_.JPG

2017_01_vervangen_ramen_Vredeskerk__2_.JPG

2017_01_vervangen_ramen_Vredeskerk__3_.JPG


2017_01_vervangen_ramen_Vredeskerk__10_.JPG     2017_01_vervangen_ramen_Vredeskerk__11_.JPG

Afdrukken E-mail