• Home

Open Kerkdienst 12 maart: LAM VAN GOD

Op zondagavond 12 maart is er weer een Open Kerkdienst. Op deze tweede zondag van de Lijdenstijd is het thema: Lam van God. Een bijbels beeld voor Jezus Die Zichzelf opoffert voor ons.

Lam_Gods_gent4.jpg

Aan deze Open Kerkdienst werkt het koor Happy Voices onder leiding van Jacoline van der Plasse mee.

happy_Voices_9568_1_1024x739.jpg

De Open Kerk Band begeleidt de samenzang. Ds. Rob Kamermans geeft korte uitleg.

Hartelijk welkom op zondagavond 12 maart om 19.00 uur in de Vredeskerk!

 

AfdrukkenE-mail

Vespers in de Veertigdagentijd

In de Veertigdagentijd wordt er in de Grote Kerk elke zondagmiddag een vesper gehouden, aanvang 17.00 uur.
Overzicht van de vespers:

05 Maart 
Vespers 1e zondag 40 dagen (Invocabit)
Koor: Vox Aeterna olv Marcel van Westen
Muziek: koorwerken van componist Caldara
Voorganger: ds. Nelleke van der Linden
 
12 Maart Vespers 2e zondag 40 dagen (Reminicsere)
Koor: cantorij mmv studenten Koninklijk conservatorium Antwerpen
Muziek: Werken van Schütz, Bach en Praetorius
Voorganger: ds. Nelleke van der Linden
 
19 Maart Vespers 3e zondag 40 dagen (Oculi)
Koor:Vocaal Ensemble Luscinia olv Wim Boer
Muziek: Koorwerken van William Byrd
Voorganger: ds. Nelleke van der Linden
 
26 Maart Vesper 4e zondag 40 dagen (Laetare)
Koor: cantorij
Muziek: Koor: Lamentationes Ieremiae - Tomas Luis de Victoria
Voorganger: ds. Nelleke van der Linden
 
02 April Vesper 5e zondag 40 dagen (Judica)
Koor: kleine cantorij
Muziek Lamentationes Ieremiae
Voorganger: ds. Nelleke van der Linden
 
09 April Vesper 6e zondag 40 dagen (Palmzondag) 
Koor: Schouws Kamerkoor olv Wim Boer
Muziek: Lamentationes Ieremiae - Orlandus Lassus
Voorganger: ds. Nelleke van der Linden

AfdrukkenE-mail

Vervangen ramen Vredeskerk

In januari 2017 zijn de oude ramen aan de noordkant van de Vredeskerk (enkel glas in staal) vervangen door nieuwe (dubbel glas in aluminium). Daarmee is een groot warmtelek van ons kerkgebouw gedicht. Ook de nooddeur van de kerkzaal werd vervangen. De werkzaamheden werden begeleid door Piet Filius. Hij maakte de onderstaande foto's.

2017_01_vervangen_ramen_Vredeskerk__6_.JPG

2017_01_vervangen_ramen_Vredeskerk__2_.JPG

2017_01_vervangen_ramen_Vredeskerk__3_.JPG


2017_01_vervangen_ramen_Vredeskerk__10_.JPG     2017_01_vervangen_ramen_Vredeskerk__11_.JPG

AfdrukkenE-mail

Zondag 12 februari: Nova Musica!

2017_01_28_kerkdiensten__Small_.jpg

In de morgendienst op 12 februari werkt het koor Nova Musica mee.
Voorganger is ds. Kamermans. Organiste is Marjanne Deij.
Thema: Geen moord plegen is niet genoeg.
Aanvang dienst 10.00 uur. Hartelijk welkom in de Vredeskerk!

AfdrukkenE-mail

Verkiezing, bevestiging en afscheid ambtsdragers en kerkrentmeester

Verkiezing ambtsdrager
De kerkenraad legt aan u voor: het voorgenomen besluit tot verkiezing tot ouderling-kerkrentmeester: de heer H. (Herman) de Looff, Voorstad 79 B, 4461 KM Goes. De verkiezingsprocedure zal plaats vinden in de kerkenraadsvergadering woensdag 25 januari 2017. 
Eventuele bezwaren tegen deze verkiezing dienen voor vrijdag 20 januari 2017 (schriftelijk en ondertekend) ingediend te zijn bij de scriba, dhr. Ph.J. Homburg, Hoogewei 44, 4464 AL Goes.
 
Bevestiging en afscheid van ambtsdragers en kerkrentmeesters
In de morgendienst van zondag 29 januari 2017 zal in de Vredeskerk bevestiging plaats vinden en afscheid genomen worden. Bevestigd zal worden: de heer H. (Herman) de Looff, onder voorbehoud van verkiezing door de kerkenraad op 25-01-2017. Afscheid zal er genomen worden van: de heren M.K. (Dieleman) (ouderling-kerkrentmeester) en H. (Henk) Hoekstra (kerkrentmeester/penningmeester). 
D. (Dingeman) de Feiter (diaken) heeft toegezegd nog een periode zijn ambt voort te zetten.

AfdrukkenE-mail

Meer artikelen...