Open Kerk 25 juniZondag 25 juni is het alweer de laatste Open Kerk van dit seizoen. Het belooft een vrolijke en muzikale dienst te worden die in het teken staat van muziek in het geloof. Het thema is: daar zit muziek in! Wat betekent muziek voor jouw geloof en kunnen we God ook muzikaal aanbidden? We starten zoals gebruikelijk om 19:00 uur in de Vredeskerk (Ds. W.H. Van der Vegtplein 2, Goes). Tot dan!"

Afdrukken E-mail

Afscheid Titia Valk

Op zondagmorgen 21 mei nam Titia Valk afscheid als kerkelijk werker van onze gemeente. Ze heeft in onze gemeente twaalf en een half jaar gewerkt in het ouderenpastoraat in verschillende tehuizen en seniorencomplexen. Veel mensen heeft ze in hun laatste levensfase begeleid en hun uitvaart geleid. Titia werd zeer gewaardeerd in de kring van haar collega's. In de afscheidsdienst trad zij op als lectrix en zong ze mee in de cantorij. Na de dienst werd Titia hartelijk toegesproken en kreeg ze geschenken. Ten slotte sprak zij zelf het slotwoord. Titia gaat nu met vervroegd pensioen. We wensen haar een heel goede tijd toe, samen met haar man, kinderen en kleinkinderen!

Afdrukken E-mail

Gespreksbijeenkomsten rond Voltooid Leven

Op dinsdag 18 april zijn er twee gespreksbijeenkomsten rond het thema VOLTOOID LEVEN en onderwerpen die daarmee verband houden. Het thema Voltooid Leven kwam volop in de belangstelling toen de ministers Schippers en Van der Steur voorstelden om het mogelijk te maken om mensen die hun leven voltooid achten te helpen een eind aan hun leven te maken. Dit thema staat niet op zichzelf. Het hangt nauw samen met andere onderwerpen zoals euthanasie en palliatieve sedatie. Onderwerpen die we als christenen zien in het licht van God, onze Schepper en Verlosser. Over deze thematiek spreken we met elkaar op dinsdag 18 april. Er zijn twee mogelijkheden: 's middags 14.30 - 16.15 uur en 's avonds 20.00 - 21.45 uur. Locatie: Vredeskerk. Het gesprek wordt geleid door ds. Reichmann en ds. Kamermans. Hartelijk welkom!

Afdrukken E-mail

Vervangen ramen Vredeskerk

In januari 2017 zijn de oude ramen aan de noordkant van de Vredeskerk (enkel glas in staal) vervangen door nieuwe (dubbel glas in aluminium). Daarmee is een groot warmtelek van ons kerkgebouw gedicht. Ook de nooddeur van de kerkzaal werd vervangen. De werkzaamheden werden begeleid door Piet Filius. Hij maakte de onderstaande foto's.

2017_01_vervangen_ramen_Vredeskerk__6_.JPG

2017_01_vervangen_ramen_Vredeskerk__2_.JPG

2017_01_vervangen_ramen_Vredeskerk__3_.JPG


2017_01_vervangen_ramen_Vredeskerk__10_.JPG     2017_01_vervangen_ramen_Vredeskerk__11_.JPG

Afdrukken E-mail