• Home

Groothuisbezoek 2018

 

UITNODIGING VOOR HET GROOTHUISBEZOEK 2018

Hierbij nodigen we u van harte uit om mee te doen aan één van de groothuisbezoeken in de komende tijd. Ieder jaar organiseren we groothuisbezoeken, waarbij onderlinge ontmoeting centraal staat. We organiseren het groothuisbezoek niet meer per wijk, maar we willen mensen uit heel onze gemeente de kans geven met elkaar in contact te komen, waar ze ook wonen. 

Het onderwerp van gesprek voor het groothuisbezoek is dit jaar ‘Toekomst zien’. Onderweg naar morgen zijn we bezig met onze toekomst. In onze tijd zijn we gewoon onze toekomst zoveel mogelijk te plannen en zo goed mogelijk voor te bereiden. We plannen een carrière en we treffen voorzieningen voor onze oude dag. Maar wat betekent toekomst? Moeten we ons zorgen maken voor de dag van morgen voor onszelf, voor de kerk, voor onze wereld/aarde?

Welke rol speelt ons geloof in onze verwachtingen van de toekomst? Aan de hand van deze vragen willen we elkaar ontmoeten.

De groothuisbezoeken worden gehouden in de periode 19 februari t/m 7 maart. Er zijn zowel middagen (14.30 - 16.00 uur) als avonden (20.00 - 21.30 uur) beschikbaar. De meeste bijeenkomsten worden gehouden bij mensen thuis, maar ook 3 keer ’s middags in de Vredeskerk. Op de achterzijde van deze uitnodiging vindt u de data en locaties waar de groothuisbezoeken plaatsvinden. U bent er van harte welkom! 

U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of d.m.v. het opgaveformulier bij deze uitnodiging. Wilt u daarop aub alle middagen / avonden aankruisen waarop u kunt? En wilt u deze dagdelen nog even vrij houden? U hoort omstreeks 10 februari waar u wordt verwacht! Wanneer u enkele dagen voor de aangegeven datum onverhoopt nog niets hebt gehoord, neemt u dan contact op met één van de coördinatoren of stuur een berichtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Met hartelijke groet van het coördinerende team van de Protestantse gemeente te Goes:

John Dieleman, Trumanlaan 23, 4463 WR Goes, tel. 232864,  Herman de Looff, Voorstad 79b, 4461 KM Goes, tel. 257531, Acronius Kramer, Bachlaan 36, 4462 JK Goes, tel. 215305.

Middagbijeenkomsten  (14.30 – 16.00 uur)

Maandag 19 februari          fam. Kloosterman                M.D. de Grootstraat 80

Dinsdag 20 februari            Vredeskerk                           ds. W.H. van der Vegtplein 2

Dinsdag 27 februari            Erasmusflat                          Goese Polder

Woensdag 28 februari       fam. Oele                              Dillenburglaan 22

Donderdag 1 maart             Vredeskerk                           ds. W.H. van der Vegtplein 2

Maandag 5 maart                fam. De Feijter                     De Boomgaarden 14

Woensdag 7 maart              Vredeskerk                           ds. W.H. van der Vegtplein 2

Avondbijeenkomsten (20.00 – 21.30 uur)

Dinsdag  20 februari           heren Don en Gorter          Korenbloemstraat 18

Woensdag 21 februari       fam. Van de Slikke              Graaf Adolfstraat 41

Donderdag 22 februari       fam. Talen                            Debussylaan 1

Maandag 26 februari          fam. Kodde                           Zomerweg 61 Kloetinge

Dinsdag 27 februari            fam. Wondergem                Strausslaan 7

Donderdag 1 maart             fam. De Feijter                     De Boomgaarden 14

Maandag 5 maart                fam. Van de Plasse            ’s Heer Elsdorpweg 57

Dinsdag 6 maart                  fam. Dieleman                     Trumanlaan 23

Woensdag 7 maart             fam. Vreeke                          Donkerstraat 22

Klik hier voor het opgaveformulier

Afdrukken E-mail

GEBEDSWEEK 21 TM 27 JANUARI 2018


Oecumenische viering van de Raad van Kerken
 
Deze viering, de laatste onder de hoede van de Raad van Kerken Goes e.o., zal plaatsvinden op zondag 21 januari 2018, in de korpszaal van het Leger des Heils. Aanvang 16.00 uur. Korpsstaflid Rien Heijboer is gastheer en leidt de liturgie. Ds. Marie Thérèse Reichman van PKN Wilhelminadorp verzorgt de predicatie. Nico Dekkers werkt mee aan de liturgie als pianist.
Het thema van de oecumenische viering  is ‘Recht door zee’. Het materiaal werd dit jaar uitgekozen door de gezamenlijke kerken uit het Caribisch gebied. Als uitgangspunt namen zij het lied in Exodus 15 dat Mozes en Mirjam samen met de Israëlieten zongen. Gods rechterhand had het volk Israël recht door de Rode zee geleid. Daarmee deed God het volk recht, dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren. 
De thematiek van deze dienst is oeroud en van elke dag. Wij nodigen u hartelijk uit uw betrokkenheid te tonen en aan deze dienst deel te nemen.
De liturgiecommissie van de Raad van Kerken Goes e.o.
 
Samen bidden voor recht in de wereld
 
Nog altijd gebeurt er veel onrecht in onze samenleving. Ver weg, en dichtbij. Gebed hiervoor is hard nodig. De Week van Gebed in 2018 heeft het thema: Recht door zee en staat in het teken van vrijheid van slavernij. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus. Elke dag is er een dagthema wat nauw verband houdt met Recht door zee. Een paar Bijbelgedeelten met korte reflectie en passende gebedspunten. Zo bidden we samen voor recht in de wereld.
Bidden krijgt een extra dimensie als je het samen doet. Al biddend deel je je zorgen en dank, niet alleen met God maar ook met elkaar. Samen bidden geeft een uniek gevoel van verbondenheid. Bovendien leer je elkaar en elkaars geloofsbeleving kennen. Andere gebedsvormen en verschillende geloofstradities kunnen inspirerend en verfrissend zijn. 
We nodigen u van harte uit om mee te bidden tijdens de Week van Gebed. 
De Week van Gebed is er voor iedereen. Om samen te bidden, ieder op zijn eigen manier. Hij verbindt ons aan elkaar als wij ons aan Hem verbinden. 
Deze week start op zondag 21 januari 2018 om 16.00 uur met een oecumenische dienst in de Korpszaal van het Leger des Heils in Goes.
De gebedsuren in Goes, die aanvangen om 19 uur:
* Maandag 22 januari 2018:  De Vliet, Zuidvlietstraat 37, 4461 GW Goes 
* Dinsdag 23 januari 2018: VEG Bethelkerk, Tulpstraat 2 4461 NZ Goes
* Woensdag 24 januari 2018: De Levensbron, Mansholtlaan 1, 4463 XG Goes
* Donderdag 25 januari 2018: CGK Maranathakerk, Bergweg 43A, 4461 LX Goes
* Vrijdag 26 januari 2018: Leger des Heils, Ravelijn de Groene Jager 72, 4461 DJ Goes (wordt geleid door Familytime Ministries)

Door mee te bidden sluit u zich aan bij miljoenen christenen die wereldwijd in januari samen komen om te bidden. Het is ons verlangen dat tijdens de Week van Gebed christenen vanuit verschillende achtergronden elkaar mogen ontmoeten rondom het bevrijdende werk van God om samen te bidden. Bid je mee?

De Week van Gebed wordt georganiseerd door plaatselijke kerken en mede mogelijk gemaakt door MissieNederland en de Raad van Kerken. 
De traditie van de gebedsweek gaat al ruim anderhalve eeuw terug en zit in ons DNA. We vinden samen bidden belangrijk. 
 
 

Afdrukken E-mail

VLUCHTELINGEN

In oktober j.l. hebben we een drukbezochte Syrië-avond gehad met als gastspreker Ibrahim Al Obeies. Het thema was “Bruggen bouwen”.
Sinds 2 jaar wonend in Goes sprak hij over de Islam en het Christendom en zijn ervaring als Syrisch vluchteling.
Tijdens de discussie bleek er behoefte te zijn aan een vervolg. 
Opnieuw willen wij aandacht besteden aan dit thema met als titel
“Vluchtelingen” uit het Midden-Oosten.
Wany Shabantu uit 's-Heer Arendskerke vluchtte als 6-jarig meisje met haar moeder en zusjes uit de burgeroorlog in Congo naar Nederland. 
Zij heeft ondanks haar jeugd een brede ervaring in het vluchtelingenwerk opgebouwd.
Zij werkte voor de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst), was buitengriffier bij de Rechtbank op de afdeling Vreemdelingenrecht, deed voor VluchtelingenWerk vrijwilligerswerk in het Asiel Zoekers Centrum en werd teamleider in de noodopvang in de Zeelandhallen.
Later vertrok zij naar Griekenland om aan de slag te gaan in de vluchtelingenkampen en verhuisde kort daarna naar Libanon, waar zij zich voor een halfjaar inzette voor de Syrische vluchtelingen. Na enige weken bij een Syrisch vluchtelingengezin in Jordanië te hebben gewoond keerde zij terug naar Nederland en werkt nu als teamleider bij Vluchtelingen Werk.
Voor mij is dit meer dan de meesten van ons in ons hele leven meemaken.
 
Wat ze op deze avond wil doen is de vluchteling naar voren halen en hen zo dicht mogelijk bij ons brengen.
Dus: wat heeft ze gezien? 
Wie zijn zij nou eigenlijk? 
Staan ze allemaal te springen om naar Nederland te komen? 
Wat heeft ze van hen geleerd en wat zouden wij van hen kunnen leren?
 
Ook nieuwsgierig geworden naar haar verhaal en achtergronden?
Dan bent u van harte welkom op 31 januari a.s. om 20.00 uur in de Vredeskerk.
 
Gert van der Slikke
voorzitter Kerk in Actie Goes
 

Afdrukken E-mail

Kerkbalans 2018 – Geef voor je Kerk

         

    

Geef voor je kerk

Tussen 13 en 27 januari 2018 gaan weer veel vrijwilligers uit onze gemeente op pad om de uitnodiging voor de jaarlijkse Actie Kerkbalans uit te reiken. Indien u heeft aangegeven dat u de uitnodiging digitaal wilt ontvangen, dan ontvangt u al in de eerste week van januari een e-mailbericht met een link naar het toezeggingsformulier. Met de Actie Kerkbalans kunt u bijdragen aan de voortgang van het werk in onze eigen kerkelijke gemeente.

De kerk is de plaats waar we samenkomen om God te ontmoeten, zoals vele generaties vóór ons ook al deden. Een plek om tot onszelf te komen of juist anderen te ontmoeten. Waar we een luisterend oor vinden en stilte om te bezinnen. Een plek om te vieren en te geloven. Waar we bemoedigd en geïnspireerd raken. Waar mensen voor elkaar bidden en klaar staan met praktische steun, of u nu lid bent of niet. Waar we samen een gemeenschap zijn en geven aan anderen.

Kerkbalans, daar geef je voor!

Als christenen en kerkelijk meelevenden willen wij dat onze kerkelijke gemeente haar unieke en onmisbare functie kan blijven vervullen. Ook het komende jaar willen we van betekenis zijn. U leest daar meer over in de folder die in januari wordt bezorgd en die ook via de website kan worden bekeken. In een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormt de aanwezigheid en ondersteuning van de kerk een heilzame tegencultuur. Help mee dit in stand te houden!

Het rekeningnummer voor de Actie Kerkbalans is NL22 FVLB 0226 118 649 t.n.v. CvK Protestantse gemeente Goes inzake Kerkbalans.

Betaling van bijdrage over andere jaren.

Mocht u al in 2017 uw bijdrage voor 2018 of voor komende jaren willen betalen, wilt u dan bij de mededelingen duidelijk vermelden op welk jaar uw bijdrage betrekking heeft?

Actie Kerkbalans 2018 via e-mail.

In voorgaande jaren is aan u gevraagd uw e-mailadres door te geven. Van bijna de helft van de gemeenteleden die jaarlijks een toezegging doen, is het e-mailadres inmiddels bij ons bekend. Zij hebben op woensdag 15 november jl. een e-mail ontvangen met informatie over het verloop van de digitale Actie Kerkbalans 2018. Wanneer u dit bericht niet heeft ontvangen, is het bij ons bekende adres mogelijk niet (meer) juist. U ontvangt dan in januari een papieren toezeggingsformulier. Als u een bericht stuurt naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met vermelding van “digitaal toezeggen” en uw naam en adres, krijgt u de uitnodiging volgend jaar weer per mail. Dit geldt ook voor inwonende jongeren vanaf 24 jaar, die persoonlijk worden benaderd.

Denkt u mee met de bijdragenadministratie?

In het vorige nummer van Op Weg hebben we u gevraagd na te denken over een machtiging voor automatische incasso. Het is een veilige manier van betalen en u bepaalt zelf in welke maand(en) uw bijdrage mag worden afgeschreven. De machtiging die u aan onze kerk geeft voor automatische incasso geldt alleen voor het lopende actiejaar. Als u geen gebruik maakt van automatische incasso bezorgt u onze bijdragenadministratie veel werk. Het door u overgemaakte bedrag moet handmatig worden verwerkt in ons systeem. U kunt ons dus veel werk uit handen nemen door (weer) te kiezen voor automatische incasso. Wanneer u nu gebruik maakt van een periodieke overschrijving dient u die bij uw bank te beëindigen. U heeft hiervoor in het verleden namelijk zelf opdracht gegeven aan uw bank.

Aanbevolen betaalwijzen.

U kunt uw bijdrage voor de Aktie Kerkbalans op verschillende manieren betalen.

A. Automatische incasso (zowel digitale als papieren versie):

Dit is voor u de eenvoudigste en voor de kerk de goedkoopste manier. Bij automatische incasso geeft u de kerk toestemming het toegezegde bedrag van uw bankrekening af te schrijven. Dat gebeurt alleen in de maand(en) die u heeft aangekruist.

Hoe geeft u een machtiging? U kruist op het formulier bij betaalwijze “automatische incasso” aan. Daarnaast vermeldt u in welke maanden u wilt betalen en het totaalbedrag van de toezegging. Vergeet daarbij, op de papieren Actie Kerkbalans, niet uw bankrekeningnummer te vermelden. De afgegeven machtiging geldt voor één jaar.

B. Ideal betalingen (alleen digitale versie):

Vanaf 2015 bieden wij u ook de mogelijkheid om te betalen via Ideal. Dit kan alleen als uw e-mailadres bij ons bekend is. Als u toch graag grip houdt op uw betalingen, is Ideal wellicht een mooie tussenvorm.

C. Acceptgirokaart (alleen papieren versie):

Als u op het toezeggingsformulier aangeeft wanneer u een acceptgirokaart wilt ontvangen, dan wordt deze u toegestuurd in de maanden die u heeft aangegeven. U ondertekent de acceptgirokaart en verstuurt deze naar uw bank die vervolgens uw betaalopdracht verwerkt. Als u de maand januari hebt aangekruist, gebruikt u dan de aan het toezeggingsformulier gehechte acceptgirokaart.

Let op: bij digitale deelname is de betaalmogelijkheid met aanhechting/toezending van een acceptgiro NIET mogelijk.

Aandachtspunten bij het invullen van het papieren toezeggingsformulier:

q    Wij verzoeken u het toezeggingsformulier zorgvuldig in te vullen. Volgt u daarbij de aanwijzingen op het formulier;

q    Wanneer u maandelijks wilt betalen, kruist u dan alle 12 maanden aan op het formulier;

q    Als kopie voor uzelf kunt u het strookje van de acceptgiro bewaren. Noteert u hierop dan het bedrag dat u op het toezeggingsformulier hebt ingevuld;

q    Wanneer u bij de Actie Kerkbalans vergissingen opmerkt (bijvoorbeeld uw naam of adres klopt niet of u hebt geen enveloppe ontvangen) wilt u dit dan s.v.p. doorgeven, bij voorkeur via het hierboven vermelde e-mailadres;

q    Heeft u vragen, belt u dan met één van de wijkcoördinatoren.

Voor de vrijwilligers (ook wel lopers genoemd) van de Actie Kerkbalans is er op zaterdag 6 januari 2018 een informatieve bijeenkomst in de Vredeskerk. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd.

Het aansturen van de vrijwilligers gebeurt door de wijkcoördinatoren:

Wijk                                                       Coördinator        

Goese Polder                                      Wim Lobbezoo

                                                               tel. (0113) 21 68 21

West/Centrum                                   Herman Strookman         

tel. (0113) 22 05 33

Zuid                                                       Leen Redelijkheid             

tel. (0113) 21 56 61

Oost                                                      Rinus Dieleman 

tel. (0113) 21 47 77

Noordhoek/Goese Meer                 Bram Leenhouts

tel. (0113) 21 51 45

Mogen wij ook dit jaar op u rekenen? Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan.

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Herman de Looff

Afdrukken E-mail