Houd moed, heb lief!

Deze oproep klinkt sinds vorig jaar in veel kerken als reactie op de pandemie, ook in de Protestantse Gemeente te Goes. We willen omzien naar elkaar: geloof, hoop en liefde delen. Omdat we geloven dat God ons ziet door de ogen van een ander. Daarom deze wens ook in 2022 voor u en voor jou: houd moed, heb lief!

Al generaties lang is de kerk voor ontelbaar veel gelovigen van grote betekenis. In de kerk wordt gebeden, gezongen, gerouwd en gevierd. Mensen komen samen om hun geloof in God, maar ook hun levenservaringen, te delen. Dat geeft een bijzondere band en wordt door veel mensen in Goes als een geschenk ervaren.

Het is een geschenk dat wij elkaar kunnen geven. Door mee te leven, tijd voor anderen te hebben, verantwoordelijkheid te dragen. En door mee te doen met Actie Kerkbalans.

Door uw bijdrage maakt u het mogelijk dat de kerk van betekenis blijft voor mensen, voor ouderen én jongeren. Daarom: geef vandaag voor de kerk van morgen!

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!