Samen voor onze kerk

Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans. U ontvangt van ons een e-mail of een formulier wat één van de  vrijwilligers bij u bezorgt. Vult u het toezeggingsformulier, liefst vandaag nog, ruimhartig in. U kunt deze in de antwoordenveloppe in (de brievenbus van) de Vredeskerk bezorgen of via de post terugsturen, frankeren is niet nodig.

Onze kerk van morgen! 

Gisteren, vandaag… en morgen. Onze kerk wil ook in de toekomst van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. In een tijd waarin onze wereld snel en sterk veranderd, is het belangrijk onze kerk in stand te houden. Vooral door onze ontmoeting en het samenkomen, waarmee wij ons geloof in God, maar ook onze levenservaringen delen. In de kerk wordt gebeden, gezongen, gerouwd en gevierd. Dat geeft een bijzondere band en dit wordt door veel mensen in Goes als een geschenk ervaren.

Dit is een geschenk dat wij elkaar kunnen geven. Door mee te leven, tijd voor anderen te hebben. We willen omzien naar elkaar: geloof, hoop en liefde delen. Omdat we geloven dat God ons ziet door de ogen van een ander. Daarom deze wens ook in 2023 voor u en voor jou: houd moed, heb lief!

Onze kerk in stand houden gaat niet vanzelf, het vraagt inspanning en middelen. Laten we deze verantwoordelijkheid samendragen en meedoen met Actie Kerkbalans. Vult u vandaag het formulier nog in en breng de antwoordenvelop mee naar de kerk, of stop deze (ongefrankeerd) in een brievenbus.

Door uw bijdrage maakt u het mogelijk dat de kerk van betekenis blijft voor mensen, voor ouderen en jongeren. Daarom: geef vandaag voor de kerk van morgen!

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

 

NL37 RABO 0373 7199 22
PROT. GEM. GOES inz. KERKBALANS