Komende zondag

OVER DE DIENST:  Gezegend om op weg te gaan. Deze zomerzondag, in het weekend waarin vakanties aanbreken en heel wat mensen ‘op reis’ gaan, kiezen we voor een enkelvoudige lezing uit de Thora, uit het eerste bijbelboek Genesis. Stamvader Jacob, aan het einde gekomen van zijn leven, zegent twee van zijn kleinkinderen, zonen van zijn oogappel Jozef en hij zegent ze op een bijzondere wijze. Gezegend worden is niet vanzelfsprekend. Gezegend worden blijkt verbonden te zijn aan geroepen worden om op weg te gaan.

Voorganger: Ds. Arie van der Maas, Wemeldinge 
Ouderling van Dienst: Jaap Bouman 
Diaken van Dienst: Marja Vreeke - Siljee 
Lector: Betsy den Dekker 
Kinderdienst: Sija van Baalen 
Collectant(en): Kees Wagenaar 
Collectedoelen: 
1: Diaconie: Stichting Vrienden Adrz 
2: Kerk 
Organist: Arno van Wijk 
Koster: Carla Straayer 
Techniek geluid: Irene Adema-Oosterveld 
Techniek beamer: Elsa Adema

 

Klik op het logo om voorbeden op te geven: