Komende zondag

OVER DE DIENST: Jezus vertelt aan zijn leerlingen dat Hij weg gaat naar de hemelse Vader. Hij laat hen niet alleen en met lege handen achter. Hij heeft iets voor hen: de heilige Geest zal komen om hen te leren en te helpen doen wat Jezus heeft gedaan.

Voorganger: Ds. Nelleke van der Linden
Ouderling van Dienst: John van de Panne
Diaken van Dienst: Marja Vreeke - Siljee
Lector: Marchien Honing
Kinderdienst: Ellemijn van Waveren
Collectant(en): Bram Leenhouts
Collectedoelen: 
1: Diaconie: activiteiten van Jeugddorp de Glind
2: Kerk
Organist: Marjanne Deij
Koster: Carla Straayer 
Techniek geluid: Jan Kwekkeboom
Techniek beamer: Arne Tissing

 

Klik op het logo om voorbeden op te geven: