Komende zondag

OVER DEZE DIENST...
'In deze Rode loper Belijdenis- en Doopdienst is de 'rode' draad de aanwezigheid van engelen in de wereld. Voor sommigen van ons uit eigen ervaring bekend, voor anderen toch wat wereldvreemde wezens die vooral bij de getuigenverslagen uit de bijbel horen en die er nu niet meer zijn. Hoe brengen we die verschillende standpunten bij elkaar en wat betekenen engelen -zo ze er al zijn- voor ons in deze tijd?'

Voorganger: Ds. Janos Schellevis Rode Loper Team 
Ouderling van Dienst: Jaap Bouman 
Diakenen van Dienst: Toob Meerman 
KinderNevenDienst: Wybrand Boonstra 
Crèche: Tineke Doolaard 
lector: Corry Verburg 
Collectant(en): Dinie Barth - Heming 
Collectedoelen: 1: Diaconie: Kerk in Actie: Vaktraining Jonderen Pakistan 
                            2: Kerk: kerkmusici 
Piano: Natalie Vane 
Koster: John Dieleman 
Techniek geluid: Jan Kwekkeboom 
Techniek beamer: Arne Tissing

 

 

Klik op het logo om voorbeden op te geven: