Kerkbalans 2019 – Geef voor je Kerk

         

   

De kerk is een plaats waar we samenkomen om God te ontmoeten, zoals vele generaties vóór ons ook al deden. Een plek om tot onszelf te komen of juist anderen te ontmoeten. Waar we een luisterend oor vinden en stilte om te bezinnen. Een plek om te vieren en te geloven. Waar we bemoedigd en geïnspireerd raken. Waar mensen voor elkaar bidden en klaar staan met praktische steun, of u nu lid bent of niet. Waar we samen een gemeenschap zijn en geven aan anderen.

Tussen 12 en 26 januari 2019 gaan weer veel vrijwilligers uit onze gemeente op pad om de uitnodiging voor de jaarlijkse Actie Kerkbalans uit te reiken. Indien u heeft aangegeven dat u de uitnodiging digitaal wilt ontvangen, dan ontvangt u al in de eerste week van januari een e-mailbericht met een link naar het toezeggingsformulier. Met de Actie Kerkbalans kunt u bijdragen aan de voortgang van het werk in onze eigen kerkelijke gemeente.

Kerkbalans, daar geef je voor!

Als christenen en kerkelijk meelevenden willen wij dat onze kerkelijke gemeente haar unieke en onmisbare functie kan blijven vervullen. Ook het komende jaar willen we van betekenis zijn. U leest daar meer over in de folder die in januari wordt bezorgd en die ook via de website kan worden bekeken. In een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormt de aanwezigheid en ondersteuning van de kerk een heilzame tegencultuur. Help mee dit in stand te houden! Het rekeningnummer voor de Actie Kerkbalans is NL37 RABO 0373 7199 22 t.n.v. CvK Protestantse gemeente Goes inzake Kerkbalans.

Betaling van bijdrage over andere jaren.

Mocht u al in 2018 uw bijdrage voor 2019 of voor komende jaren willen betalen, wilt u dan bij de mededelingen duidelijk vermelden op welk jaar uw bijdrage betrekking heeft?

Actie Kerkbalans 2019 via e-mail.

In voorgaande jaren is aan u gevraagd uw e-mailadres door te geven. Van bijna de helft van de gemeenteleden die jaarlijks een toezegging doen, is het e-mailadres inmiddels bij ons bekend. Zij hebben op donderdag 15 november jl. een e-mail ontvangen met informatie over het verloop van de digitale Actie Kerkbalans 2019. Wanneer u dit bericht niet heeft ontvangen, is het bij ons bekende adres mogelijk niet (meer) juist. U ontvangt dan in januari een papieren toezeggingsformulier. Als u een bericht stuurt naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met vermelding van “digitaal toezeggen” en uw naam en adres, krijgt u de uitnodiging volgend jaar weer per mail. Dit geldt ook voor inwonende jongeren vanaf 24 jaar, die persoonlijk worden benaderd.

Denkt u mee met de bijdragenadministratie?

In het vorige nummer van Op Weg hebben we u gevraagd na te denken over een machtiging voor automatische incasso. Het is een veilige manier van betalen en u bepaalt zelf in welke maand(en) uw bijdrage mag worden afgeschreven. De machtiging die u aan onze kerk geeft voor automatische incasso geldt alleen voor het lopende actiejaar. Als u geen gebruik maakt van automatische incasso heeft onze bijdragenadministratie veel werk aan het handmatig verwerken van de overgemaakte bedragen. U kunt ons dus werk uit handen nemen door (weer) te kiezen voor automatische incasso. Wanneer u nu gebruik maakt van een periodieke overschrijving dient u die bij uw bank te beëindigen. U heeft hiervoor in het verleden namelijk zelf opdracht gegeven aan uw bank.

Aanbevolen betaalwijzen.

U kunt uw bijdrage voor de Aktie Kerkbalans op verschillende manieren betalen.

A. Automatische incasso (zowel digitale als papieren versie):

Dit is voor u de eenvoudigste en voor de kerk de goedkoopste manier. Bij automatische incasso geeft u de kerk toestemming het toegezegde bedrag van uw bankrekening af te schrijven. Dat gebeurt alleen in de maand(en) die u heeft aangekruist. Hoe geeft u een machtiging? U kruist op het formulier bij betaalwijze “automatische incasso” aan. Daarnaast vermeldt u in welke maanden u wilt betalen en het totaalbedrag van de toezegging. Vergeet daarbij, op de papieren Actie Kerkbalans, niet uw bankrekeningnummer te vermelden. De afgegeven machtiging geldt voor één jaar.

B. iDEAL betalingen (alleen digitale versie):

Wij bieden u de mogelijkheid te betalen via iDEAL. Dit kan alleen als uw e-mailadres bij ons bekend is en u beschikt over internetbankieren. Als u toch graag grip houdt op uw betalingen, is dit wellicht een mooie tussenvorm. Ook als op termijn de acceptgirokaart verdwijnt, is betaling via iDEAL een goed alternatief. U ontvangt in de aangegeven maanden per mail een link, waarmee u de betaling kunt verrichten. Het is veilig, want u betaalt in de omgeving van uw eigen bank.

C. Acceptgirokaart (alleen papieren versie):

Als u op het toezeggingsformulier aangeeft wanneer u een acceptgirokaart wilt ontvangen, dan wordt deze u toegestuurd in de maanden die u heeft aangegeven. U ondertekent de acceptgirokaart en verstuurt deze naar uw bank die vervolgens uw betaalopdracht verwerkt. Als u de maand januari hebt aangekruist, gebruikt u dan de aan het toezeggingsformulier gehechte acceptgirokaart. Let op: bij digitale deelname is de betaalmogelijkheid met aanhechting/toezending van een acceptgiro NIET mogelijk.

Aandachtspunten bij het invullen van het papieren toezeggingsformulier:

q    Wij verzoeken u het toezeggingsformulier zorgvuldig in te vullen. Volgt u daarbij de aanwijzingen op het formulier;

q    Wanneer u maandelijks wilt betalen, kruist u dan alle 12 maanden aan op het formulier;

q    Als kopie voor uzelf kunt u het strookje van de acceptgiro bewaren. Noteert u hierop dan het bedrag dat u op het toezeggingsformulier hebt ingevuld;

q    Wanneer u bij de Actie Kerkbalans vergissingen opmerkt (bijvoorbeeld uw naam of adres klopt niet of u hebt geen enveloppe ontvangen) wilt u dit dan s.v.p. doorgeven, bij voorkeur via het hierboven vermelde e-mailadres;

Voor de vrijwilligers van de Actie Kerkbalans is er op zaterdag 12 januari 2019 een informatieve bijeenkomst in de Vredeskerk. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd.

Mogen wij ook in 2019 op u rekenen? Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan.

Afdrukken E-mailadres

Oproep Jeugdwerk

  Active Sprit

 

Het jeugdwerk is vanaf Januari 2019 op zoek naar iemand die 1x per maand wil helpen bij de ‘doe-middagen’ van Active Spirit.

We zoeken iemand:

- met affiniteit voor het omgaan met kinderen van ongeveer 5 t/m 10 jaar, die wel van aanpakken houdt.

- die 1x per maand op donderdagmiddag beschikbaar is van 13.45 tot 16.15.

- het is handig als je kan werken met email, om uitnodigingen naar ouders te sturen.

We bieden:

- een gezellig team met Mieke van der Slikke, Marja Vreeke, Ilse Tissing en Tina de Jager. Af en toe komen we bij elkaar om een middag vooraf te bespreken en te plannen.

- een gezellige middag waarin we met 2 á 3 mensen aan de slag gaan met de kinderen rondom een Bijbelverhaal.

- erg veel dankbaarheid van kinderen en ouders :-)

Data voor 2019:

10 januari

7 februari

14 maart

11 april

16 mei

6 juni

Reageren kan via ons email adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Afdrukken E-mailadres

Pastoraat

Pastoraat

Erik Tramper (kerkelijk werker) is werkzaam voor het pastoraat in tehuizen en woonvoorzieningen voor ouderen in Goes-Oost: het Gasthuis, De Horst , De Residentie, Wolfshoek, Randhof, Nassaulaan en Ter Valcke. Erik Tramper is bereikbaar: telefonisch:  06-38402226 of per e-mail: parel.erik@gmail,com .
Aanvragen voor (dringend) pastoraat voor de overige gebieden kunnen gedaan worden bij Flip Homburg, scriba, per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.of telefonisch: 0113 212121 of 06-22966205
 

Afdrukken E-mailadres

 

De Protestantse Gemeente te Goes is op zoek naar een

predikant (1 fte)


met affiniteit voor wie wij als gemeente zijn en willen zijn.

De werkzaamheden van de predikant zullen voornamelijk liggen op de volgende gebieden:

  1. Kerkdiensten: de Bijbelse boodschap eigentijds en actueel uitleggen en vanuit de veelkleurigheid van de gemeente invulling geven aan verschillende vormen van kerkdiensten.

# Dialoog stimuleren     # Inlevingsvermogen   # Verbinden     # Out-of-the-box denken

  1. Pastoraat: doorontwikkelen van ‘nieuwe’ vorm van pastoraat, mét gemeenteleden vóór gemeenteleden (~omzien naar elkaar en de wereld).

    # Organisatievermogen         # Draagvlak creëren         # Motiveren         # Toerusten        

  1. Jeugdwerk: visie en beleid ontwikkelen en jeugdwerk verder uitbouwen.

    # Enthousiast                   # Visie                 # Inspireren                 # Eigentijds

Samengevat: een predikant die samen met anderen wil werken aan de opbouw van onze gemeente.

Voor inlichtingen over deze vacature kunt u contact opnemen met de voorzitter van de beroepingscommissie, de heer Jan Rien Meerman, tel.: 06-48310634


De profielschets van onze gemeente kunt u downloaden van onze website www.protestantsgoes.nl

Uw sollicitatie kunt u tot uiterlijk 1 september 2018 e-mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.@Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

 

Scriba: Hoogewei 44, 4464 AL Goes, Telefoon: 0113-212121, Mobiel: 0622966205, E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Afdrukken E-mailadres

Groeigroepen

Sterk en moedig als Jozua

Binnen gaan in het beloofde land

GemeenteGroeiGroepen:
De GGG is een vorm van gemeenteopbouw waarbij het gaat om het groeien in geloof, in gemeenschap en in getuigenis. In de GGG willen we het geloofsgesprek stimuleren. Het is geweldig als gemeenteleden intensief met elkaar meeleven, onderling pastoraat en diaconaat beoefenen en groeien in geloof rond een open Bijbel.

Er zijn twee groeigroepen, ieder met een apart thema.

Eén groeigroep gaat komend seizoen (2018-2019) aan de slag met Jozua.

Waar haal jij je kracht vandaan?

Jozua kreeg de opdracht Kanaän binnen te trekken. Maar daar beginnen de verhalen over Jozua niet. Als jonge man liep Jozua ‘stage’ bij Mozes en leerde hij het belangrijkste wat hij nodig had. Waar haal je je kracht vandaan in de strijd? Daarover gaan de eerste Jozuaverhalen. We zien dat Mozes hem leerde ‘geestelijke wapenrusting’ aan te trekken. Maar hoe zit het dan met het geweld dat Jozua gebruikte bij de inname van Kanaän en waardoor veer christenen deze Bijbelgedeelten vaak overslaan? Dat is een belangrijke vraag waaraan we volop aandacht zullen besteden en die steeds in het perspectief zullen zetten van Jozua’s naamgenoot Jezus, Jezus overwon de machten en krachten van de duisternis door zijn kruis en opstanding. Hij vestigde zijn koninkrijk niet door geweld maar door zijn Geest.

 Waar haal jij de kracht vandaan

De andere groeigroep gaat over het thema “de hoop die in ons leeft” en gaat over de eerste brief van Petrus.

Petrus schreef zijn brief aan christenen uit de eerste eeuw, een tijd die veel lijkt op de onze. De rode lijn door het boekje wordt de vraag hoe je christen kunt zijn als je in de minderheid bent en hoe je in een verwarrende tijd als de onze kunt leven vanuit de hoop van het evangelie.

Door deel te nemen aan een GGG kun je op een geweldige manier met elkaar oefenen om Jozua en Jezus te volgen als discipelen van het Koninkrijk. Je zult daardoor groeien in je vertrouwen op God en Hem bijzondere dingen zien doen.

Al meer dan 15 jaar geeft het EW gespreksmateriaal uit dat gebruikt wordt door groeigroepen en gesprekskringen in en buiten de PKN.

Ook is er een proefeditie beschikbaar van het nieuwe gespreksmateriaal.

https://www.dropbox.com/s/itxnjpf99tfpx0f/GGG_PromoFolder_Jozua_DEF.pdf?dl=0


Koffie bij een eerlijk gesprek in gezellige huiskamers en er iets mee gaan doen in de praktijk!

Gelovig, ongelovig of twijfelaar: van harte willen we je uitnodigen om met ons mee te doen.

Je kunt jezelf aanmelden of meer informatie krijgen bij:

John en Irene Dieleman, Trumanlaan 23, 0113-232864, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Piet en Marja Vreeke, Donkerstraat 22, 0113-223767, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor de groeigroep over “de hoop die in ons leeft” bij:

Kees en Janny van Damme, Siemenwei 43, 0113-221778, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De trainingsdag voor kring- en groepleiders 'Geloven in kleine kring' is dit jaar op 29 september in Harderwijk.

Meer informatie op: www.ewv.nl

Afdrukken E-mailadres

  • 1
  • 2

Voetnoot

Copyright © 2018 Protestantse gemeente te Goes. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.

Ontwerp en design Peter Schrijver