Digitaal collecteren

  Inzameling gaven gedurende corona-crisis en introductie KerkgeldApp

  Beste gemeenteleden,

  De Corona-crisis houdt ons momenteel in de greep. De samenkomsten van onze gemeente zijn ook voor de komende weken geannuleerd. Via de digitale weg kunnen de diensten gelukkig nog wel worden beluisterd. En daar wordt veel gebruik van gemaakt! Het fysiek inzamelen van uw gaven is helaas niet mogelijk.

  Invoering van de KerkgeldApp
  Als colleges zijn we al enige tijd aan het onderzoeken welke digitale mogelijkheden er zijn voor het collecteren. De vraag hiernaar is de laatste tijd toegenomen. Steeds meer gemeenteleden hebben geen contant geld meer op zak of vinden het lastig om collectebonnen aan te schaffen en deze dan ook daadwerkelijk mee te nemen naar de diensten. Onze jongste generaties weten niet beter en betalen met Tikkies en andere betaalverzoeken die zij via Whatsapp distribueren.

  De Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) heeft de Kerkgeld App ontwikkeld om gemakkelijk te kunnen geven. De colleges van kerkrentmeesters en diakenen hebben besloten om de Kerkgeld App nu versneld in te zetten binnen de Protestantse gemeente te Goes.

  Gebruiksmogelijkheden van de KerkgeldApp
  Het voordeel van het gebruik van de app is dat u er een tegoed mee kunt aankopen. Dit tegoed kunt u naar eigen inzicht besteden aan verschillende collectes over een langere periode. Hierdoor houden we de transactiekosten t.o.v. overmaken via iDEAL zo laag mogelijk. U kunt de app downloaden in de Appstore van Apple of in de Playstore van Google. Eenmaal een account aangemaakt in de app, kunt u daar de collecte kiezen waaraan u wilt geven. Er is ook de mogelijkheid een donatie te doen.

  Andere mogelijkheden om te geven
  Behalve geven via de Kerkgeldapp kunt u ook gebruik maken van onze webshop, welke u kunt bereiken via onderstaande link:
  https://site.skgcollect.nl/147/gift/ac54b5d6a718d1ece5b50404b2724d53
  Uiteraard kunt u ook uw bijdrage naar een van onderstaande rekeningen overmaken:
  NL07 RABO 0321 3284 34 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente te Goes of
  NL92 RABO 0320 5564 33 t.n.v. CvK Protestantse gemeente te Goes

  Vragen over de installatie van de KerkgeldApp
  Voor meer informatie verwijzen wij u naar de handleiding die u hier kunt vinden.
  Handleiding KerkgeldApp  Download de kerkgeldApp via onderstaande QR code

  Ondanks de droevige situatie waardoor deze KerkgeldApp nu versneld ter beschikking is gesteld, hopen en bidden we dat we op deze manier bijdragen aan de voortgang van het werk in Gods koninkrijk in Goes en daarbuiten. Tenslotte wensen wij u in deze onzekere tijden Gods zegen toe!

  Met vriendelijke groet,
  College van Kerkrentmeesters / College van Diakenen

  Afdrukken E-mailadres

  Bericht van het moderamen

  Goes 8 april 2020,

  Zolang wij van overheidswege geen kerkdiensten mogen organiseren, zullen onze diensten steeds worden uitgezonden vanuit de Vredeskerk via Kerkdienstgemist

  We wensen u goede diensten toe en bovenal gezondheid.

  Het moderamen van de Protestantse Kerk te Goes,

  Kees van Damme


  Met elkaar verbonden
   
  In deze periode willen we met God en met elkaar verbonden blijven, ook al gaan veel kerkelijke activiteiten niet of anders door.
  De kerkdiensten (10.00 uur) worden uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl, u kunt voorbeden doorgeven via https://padlet.com/Protestantsgoes/voorbeden.
  Ook de vespers vanuit de Grote of Maria Magdalenakerk worden zondagmiddags om 17.00 uur uitgezonden.
  De diensten en vespers worden op deze wijze door veel mensen meegevierd, daar zijn we erg blij mee!
   
  Verbondenheid beleven we in deze tijd ook door met de mensen die dat het meest nodig hebben regelmatig in (telefonisch) contact te blijven.
  Voor ouderen, alleenstaanden en zieken kan dit een tijd zijn waarin je erg op jezelf bent teruggeworpen of er alleen voor staat.
  Weet dan dat er mensen zijn die aandacht voor je hebben.
  Zowel om gebeld te worden als om voor enkele mensen die aandacht te geven,
  kunt u zich aanmelden bij ouderenpastor Bart van Noord (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).
  Dringende vragen of crisissituaties op pastoraal gebied kunt u doorgeven op 06-12978170.
  Voor praktische hulp en diaconale vragen kunt u terecht bij de
  diaconale vertrouwenspersonen Marja Vreeke (0113-223767) en Dick Zwiep (0113-233919).
   

  Afdrukken E-mailadres

  Kerkdiensten

  Goes 20 maart 2020,

  Onze kerkdiensten zullen vanaf 22 maart zonder bezoekers plaatsvinden. Alleen diegenen die een bijdrage aan de dienst leveren, zijn aanwezig. De kerkdiensten zijn te volgen via kerkdienstgemist.nl

  Hier kunt u de liturgie/nieuwsbrief vinden.

  We wensen u goede diensten toe en bovenal gezondheid.

  Het moderamen van de Protestantse Kerk te Goes,

  Kees van Damme

  Afdrukken E-mailadres

  Open Kerk

  Open Kerk bestaat dit seizoen 15 jaar. De Open Kerk Band o.l.v. Michiel Kwekkeboom zorgt zowel voor de muziek, als de inhoudelijke invulling van de diensten. We zingen onder andere uit bundels van Opwekking, Sela en Hillsong. De diensten hebben geen vaste vorm. Soms maken korte stukjes theater, film en dans onderdeel uit van de dienst. De Vredeskerk is onze vaste locatie.

  Dit voorjaar vinden er i.v.m. de Coronacrisis geen diensten meer plaats. We hopen u in het najaar weer in goede gezondheid te mogen ontmoeten.

  Planning diensten najaar 2020

  - 13 september 2020

  - 11 oktober 2020

  - 8 november 2020

  Alle om 19.00 uur in de Vredeskerk.

  Afdrukken E-mailadres

  De Vespers.

  De Vespers.

  De vespers zullen de komende tijd 'achter gesloten deuren' plaatsvinden, dat wil zeggen (zonder kerkgangers) maar u kunt de vespers wel online bekijken via Kerkdienstgemist.nl

  Tevens staat er op onze website een Orde van Dienst,

  deze kunt u hier vinden Liturgie vesperdienst


  Een ieder is uitgenodigd om online met ons mee te bidden en te zingen, zo houden wij samen, op veilige afstand, de lofzang gaande, juist nu het ons zwaar valt.

  'Tegen het donker laten wij zingen, meer dan een leven lang...' (Lied 299f - Liedboek 2013)

  Namens de werkgroep vespers.

   

  Afdrukken E-mailadres

  Meer artikelen...

  c Kerkbalans nwestijl2020lc

  Voetnoot

  Copyright © 2018 Protestantse gemeente te Goes. Alle rechten voorbehouden.
  Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.

  Ontwerp en design Peter Schrijver