Vertrouwenspersonen

1 jaar geleden

Vertrouwenspersonen Veilige Gemeente

Naast twee diaconale vertrouwenspersonen heeft onze gemeente twee vertrouwenspersonen, een vrouw en een man, waar gemeenteleden bij terecht kunnen als zij een ervaring of zorg willen bespreken over grensoverschrijdend gedrag. 

Onze gemeente kiest ervoor een veilige gemeente te zijn voor alle leden. Dat betekent dat we elkaar met respect behandelen en dat mensen met een speciale taak of functie geen misbruik maken van hun positie. We denken dan aan vormen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, intimidatie en dreiging binnen de kerkelijke gemeenschap.

Om de vertrouwelijkheid te garanderen staan ze op afstand van de gemeente. U kunt bij hen terecht met uw verhaal, vragen, vermoedens en meldingen. U kunt zelf kiezen met wie u contact opneemt. 

Voor meer informatie kunt u onder organisatie alle gegevens vinden.