Gespreksgroepen

GemeenteGroeiGroepen

De GGG is een vorm van gemeenteopbouw waarbij het gaat om het groeien in geloof, in gemeenschap en in getuigenis. In de GGG willen we het geloofsgesprek stimuleren. Het is geweldig als gemeenteleden intensief met elkaar meeleven, onderling pastoraat en diaconaat met elkaar beoefeningen groeien in geloof rond een open Bijbel.

En God zag dat het goed was, het nieuwe thema voor 2023-2024
Zevenmaal herhaalt God deze woorden in het openingshoofdstuk van Genesis. Hij is tevreden en blij met wat Hij gemaakt heeft: de hemel en de aarde en alles wat daarin leeft. Hij heeft zijn hart in de schepping gelegd en draagt die vervolgens over aan Adam, de mens. Hij hoopt dat Adam net zoveel van de tuin van de schepping zal genieten en er goed voor zal zorgen. Helaas is het anders gelopen: zondeval, bederf, hoogmoed en moord. Veel mensen wanhopen vandaag of het nog wel goed zal komen met de aarde. Maar er is reden om hoopvol te zijn, goede moed te hebben.

Het gespreksboekje voor komend seizoen behandelt teksten uit de eerste elf hoofdstukken van Genesis. Genesis betekent begin, oorsprong, en gaat over oeroude vragen van de mens: Waar kom ik vandaan? Waarom leef ik? Wat is de herkomst van het kwaad? En: is er toekomst voor de mens, en voor onze groene planeet aarde? Zo vind je in teksten over het begin antwoorden op de vragen van vandaag.

Heb je zin in inspirerende en toffe gesprekken in een gezellige huiskamer. Voel je dan vrij om eens een seizoen mee te doen. Gelovig, ongelovig of twijfelaar: wees welkom. We zien er naar uit dat Jezus door zijn Woord en Geest het levende middelpunt mag vormen tijdens onze bijeenkomsten.

Al meer dan 20 jaar geeft het EW gespreksmateriaal uit dat gebruikt wordt door groeigroepen en gesprekskringen in en buiten de PKN. Ook is er een inkijkexemplaar beschikbaar van het nieuwe gespreksmateriaal.

Info en aanmelden
 
John en Irene Dieleman, Trumanlaan 23, 0113-232864, ienjdielem@zeelandnet.nl 
Piet en Marja Vreeke, Donkerstraat 22, 0113-223767, famvreeke@zeelandnet.nl

 

Bijbelse vrouwen, verborgen vrouwen

In de Bijbel en in de kerkgeschiedenis vinden we naast allerlei belangrijke (mannelijke) personages juwelen van vrouwen. Aan de hand van Bijbelteksten over Bijbelse vrouwen en misschien vrouwen in de (vroege) kerkgeschiedenis gaan we opnieuw na wat visies op vrouwen zijn geweest en wat de invloed daarvan tot op vandaag is in onze zienswijze op vrouwen van toen en nu, en op onszelf. Naast de ontdekkingstocht aan de hand van (bijbel-)teksten kunnen we niet zonder diepgaande en breed georiënteerde gesprekken. 

WanneerN.t.b.
LocatieVredeskerk
Begeleidingds. Nelleke van der Linden
Info en aanmeldenn.vander.linden@kpnmail.nl
Aantalminimaal 8 deelnemers

 

 

Moderne profeten

Protestanten hebben geen heiligen, zoals de rooms-katholieken, zo wordt gezegd. Officieel niet, maar er zijn genoeg bijzondere mensen in de geschiedenis aan te wijzen, die we uitzonderlijk vinden, die inspirerend en een voorbeeld voor ons zijn. De auteur van dit boek, Kees van Ekris, noemt hen moderne profeten. Een achttal worden er besproken met namen als Martin Luther King, Desmond Tutu, Dietrich Bonhoeffer. Daarbij wordt ook ingegaan op door wie zij geïnspireerd werden. Ook wordt er stil gestaan bij hun nalatenschap. Er zijn geluidsopnamen en filmpjes bij iedere moderne profeet uit het boek die we ook gaan meenemen, wat het nog indringender maakt. Erg toegankelijk gepresenteerd in het boek dat vanwege zijn verschillende mediale ingangen vrij uniek is. 

WanneerDinsdagen door het jaar heen, elke 14 dagen om 14.00 uur (laatste keren nu: 28 maart en 11 april)
LocatieVredeskerk
Begeleidingds. Janos Schellevis
Info en aanmeldenjanosschellevis@yahoo.com

 

Vredespodium

Zin in een goed groepsgesprek? Iedere eerste en derde dinsdagmiddag van de maand is in de Vredeskerk het Vredespodium. De thema’s kunnen door de deelnemers worden aangedragen, in de gemeentebrief/weekmail vind je het actuele onderwerp voor het eerstvolgende Vredespodium toegelicht.

Het Vredespodium is vorig seizoen gestart om zelfs in een periode waarin de anderhalve meter nog in acht moest worden genomen toch een gesprek- en ontmoetingsmogelijkheid te hebben in de kerk, laagdrempelig en inspirerend. In het seizoen ’22-’23 gaan we er mee verder.

Tip: zet het Vredespodium met potlood in je agenda en let op de aankondiging in de gemeentebrief of weekmail. Aanmelden vooraf is niet nodig, maar mag wel. De gespreksleiding is (beurtelings) in handen van ds. Nelleke van der linden en pastor Bart van Noord.

Wanneeriedere 1e en 3e dinsdagmiddag vanaf 4 oktober 2022 om 14.00 – 16.30 uur
LocatieVredeskerk
Begeleidingpastor Bart van Noord / ds. Nelleke van der Linden
Info en aanmeldenbartvannoord@gmail.comn.van.der.linden@kpnmail.nl 

 

Jonge ouders thuis

Wie kinderen krijgt of ze aan het krijgen is, komt voor allerlei vragen te staan. Leuke vragen als ‘Heeft God ook telefoon?’ of ‘Houdt God ook van andijvie?’. Maar ook moeilijke vragen als ‘Hoe kan God in al die kerken tegelijk zijn?’ of ‘Waarom gaat oma dood?’ Over hoe je met die vragen omgaat kan verschillend gedacht worden en helemaal als de ene partner actief met geloof bezig is en dat voor de ander niet zo’n rol speelt in het leven. Daarover, maar ook over andere zaken van geloof en leven gaan we met elkaar in gesprek. En dat doen we wisselend bij iemand van de groep thuis. Leuk om andere ouders daarbij te leren kennen en wellicht ook elkaar nog beter. In de ontspannen huiselijke sfeer met maximaal 6 deelnemers komt iedereen aan het woord waarbij het ene moment serieus is en het ander moment ronduit gezellig!

Wanneereens in de zes weken om 20:00 – 21:30 uur
Locatiewisselend bij een van de deelnemers thuis
Begeleidingds. Janos Schellevis
Info en aanmeldenjanosschellevis@yahoo.com
Aantalbij meer dan 6 personen wordt een volgende groep gevormd

 

Bibliodrama

Bibliodrama is het gezamenlijk uitspelen van Bijbelverhalen. Niet om ze ergens anders zoals bij de toneelavond te laten zien. Maar om de verhalen door ze te spelen beter te begrijpen en er als het ware in te komen. Het is eigenlijk dus een andere manier van lezen. Ook een manier waar iets méér bij komt kijken, want er is een groep voor nodig, een ruimte en iemand die het kan leiden. Verder niet zoveel, want zelfs acteertalent is niet belangrijk! Eigenlijk kan iedereen dit doen en door de opzet wordt je langzaam naar het spelen van het verhaal gebracht. Het is eenmalig voor de eigen groep en het is meestal erg ontspannend en leuk. En na afloop ken je het verhaal een stuk beter en ben je op een speelse manier achter de betekenis voor ons gekomen. Sommige Bibliodrama’s komen dan ook boven als je later de Bijbeltekst weer eens leest. Wees welkom.

Wanneereens per maand op wisselende avonden om 19:30 uur
LocatieVredeskerk
Begeleidingds. Janos Schellevis
Info en aanmeldenjanosschellevis@yahoo.com (aanmelden is belangrijk ivm groep!)

 

Waarom je geloof bekend maken / belijdenis doen?

GELOVEN – LEVEN – DELEN – PRATEN – BELEVEN – ERVAREN – GROEIEN
KIEZEN – TWIJFELEN – VERDIEPEN – INSPIREREN – RAKEN – BEWEGEN

Voor wie eens vrijblijvend wil nadenken over de kernthema’s van geloven en kerk en misschien ook overweegt om belijdenis te doen. Tijdens de bijeenkomsten kun je dan in je eigen proces ontdekken of je dat inderdaad wilt. Voorop staat goed contact met elkaar, verdieping, vrijuit kunnen spreken, ook over twijfels en hardop met elkaar nadenken over wat jou en anderen beweegt en wat moeilijk is.

Wanneerin overleg
LocatieVredeskerk of thuis bij predikant
Begeleidingds. Janos Schellevis
Info en aanmeldenjanosschellevis@yahoo.com

 

Huwelijks- of relatiecursus

Samen willen zijn hoort bij de basisbehoeften van de mens. Maar hoe geef je dat vorm? In een huwelijk? In een andere vorm? Wat zegt je geloof daarover? En wat moet je daarmee als je partner dat niet als basis heeft? Wat komt er allemaal kijken bij een liefdesrelatie en hoe leer je elkaar goed genoeg kennen om met elkaar in zee te gaan? Hoe ga je om met alles wat je daarbij tegenkomt? Het accent zal liggen op een relatie vanuit een christelijke basis, dus komen ook zaken als je spirituele leven en hoe je daar in kunt groeien aan de orde.

Wanneerin overleg
Locatiein overleg
Begeleidingds. Janos Schellevis
Info en aanmeldenjanosschellevis@yahoo.com

Janos Schellevis

Predikant

Ooit geboren in Scheveningen met Westlandse ouders, maakte ik als kind een reis mee door Nederland (Dedemsvaart-Valthermond-Holten) om als Hervormde domineeszoon op te groeien als een Sallandse Tukker omdat ik in Almelo naar de middelbare school ging. Ik leefde er dicht op de prachtige natuur van de Holterberg, met klasgenoten uit het dorp van Herman Finkers, met paasvuren en krentenweggers (1 meter krentenbrood bij een geboorte) en speelde hoorn bij de plaatselijke fanfare die nota bene kampioen van Nederland werd. Via een tussenstop in Zaamslag (Zeeuws-Vlaanderen) waar mijn ouders naartoe verhuisd waren, behaalde ik in Terneuzen mijn Atheneum diploma en vertrok naar Utrecht om daar zelf Theologie te gaan studeren. Die studie leidde na mijn kandidaats tot een verblijf van uiteindelijk opgeteld 14 jaar in Polen. Eerst als theologiestudent om in het kader van de aanwezigheid en contacten van onze Samen op Weg kerken in Midden- en Oost Europa de taal en de cultuur en het kerkelijke klimaat te leren kennen en een doctoraalonderzoek te doen naar de passiespelen in Polen. Daarna als kleine ondernemer in de handel, vervolgens betrokken bij personeelszaken, marketing en tenslotte werkzaam in de textielindustrie. Terwijl ik in mijn vrije tijd Bibliodrama gaf in de Poolse Gereformeerde kerk en meedraaide in het bestuur van de Engelstalige Warsaw International Church. Ik kwam na het millenniumjaar terug naar Nederland, behaalde in korte tijd mijn doctoraal – wat al die tijd op de plank was blijven liggen – en vertrok naar de VS waar ik in North Carolina bij het grote Universiteits Ziekenhuis in Chapel Hill 1 jaar lang een boeiende en pittige KPV opleiding deed tot Ziekenhuispredikant met een specialisatie in de Burn Unit. Terugkomende in Nederland begon ik in 2003 mijn kerkelijke opleiding in Leiden terwijl ik vanaf 2004 al aan het kerkelijk werk kon in Noordeloos waar ik in 2005 tot predikant bevestigd werd. Daarvandaan vertrok ik in 2009 naar het verre Ameland om daar 6 jaar predikant te zijn wat iedere zomer een vakantiegemeente werd. Daar begon ik ook kerkliederen te schrijven. In 2015 werd Appelscha mijn nieuwe gemeente wat in mijn tijd een Groene kerk werd. Sinds medio 2019 ben ik hier uw predikant in Goes. In de loop der jaren ontwikkelde ik mij tot een creatieve predikant met elke kerkdienst een Teken van Hoop, een sterke pastorale betrokkenheid, en een hart voor Midden en Oost Europa.

Contact

0113  603 884 / janosschellevis@yahoo.com

Nelleke van der Linden

Predikant en vice-voorzitter van de kerkenraad

Dertig jaar met hart en ziel predikant. 
Moeder van twee jong volwassen kinderen.

In mijn pastorale werk vooral zorgvuldige, gepaste aandacht voor relaties tussen mensen, tussen mensen en de Eeuwige, van de wieg tot het graf. Naast al het ‘gewone’ predikantswerk speciaal aandacht voor de diaconale kant, anders gezegd, het zorgzame gezicht van de kerkelijke gemeente in breedste, namelijk oecumenische zin. Via de vespers (17 keer per jaar) en de wekelijkse middaggebeden missionair en verkondigend gericht op de samenleving.

Van 2004 tot 2006 de opleiding Contextueel Pastoraat gevolgd en van 2012 tot 2014 de tweejarige vervolgopleiding Contextuele Hulpverlening. Deze vorm van hulpverlening is, kort gezegd, gericht op de hulpbronnen die mensen zelf in hun relationele omgeving (familie, vrienden) kunnen ontdekken, en hen tot actie aanzetten om de balans van passend geven en nemen in hun leven in relatie tot anderen te herstellen. Wat dit met christelijk geloof te maken heeft? Met het perspectief van Pasen, dat wij ons niet hoeven neerleggen bij breuken en barsten in ons leven, maar in staat zijn om hardnekkige, terugkerende patronen in ons leven te doorbreken. Kennis van deze contextuele benadering in het pastoraat geef ik door als docent in de Cursus Theologische Verdieping (CTV). In 2018 en 2021 cursussen undefended leiderschap gevolgd; leiderschap vanuit wie je bent.

In mijn vrije tijd leef ik mij uit in musiceren (dwarsfluit), lezen, en handmatige creativiteit, zoals weven, breien, borduren.

Contact

0653496567 / n.vander.linden@kpnmail.nl
 

Bart van Noord

Pastor

De Protestantse Gemeente te Goes heeft een geschiedenis met aandacht voor het ouderenpastoraat. Naast de predikanten in de gemeente is er een ouderenpastor die in het bijzonder beschikbaar is voor de 80-plussers in Goese verzorgingshuizen en woonvoorzieningen. 

Bart van Noord is sinds 2020 als ouderenpastor parttime verbonden aan de gemeente. Zijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag. Naast het bezoekwerk heeft hij ook aandacht voor het pastoraal beleid in de gemeente en daarmee voor het pastorale werk van vrijwilligers, ambtsdragers en professionals.

Voor bezoek of contact, bel 06 422 96 515 of mail naar bartvannoord@gmail.com voor een afspraak.