Beleidsplan

De Protestantse Gemeente te Goes is een organisatie als velen, maar ook een bijzondere organisatie. Een organisatie die is geïnspireerd door het Woord in de bijbel en wordt gekenmerkt door veel betrokken vrijwilligers. In dit beleidsplan beschrijven wij onze missie en visie: wat zij wil zijn, waar zij voor staat, wat er van haar uitgaat. Op basis daarvan willen we een aantal belangrijke opgaven en uitdagingen voor onze gemeente benoemen en uitwerken. Aansluitend beschrijven we onze algemene doelstellingen en de daaraan verbonden werkwijze, die al jarenlang het hart vormen van ons bestaan als kerkelijke gemeente. In de bijlage zijn een aantal kerngegevens benoemd van onze gemeente.

Klik hier voor het beleidsplan