Veelkleurigheid van diensten

We kennen in onze gemeente sinds een paar jaar een veelkleurigheid van diensten. Dit is overeengekomen na een uitvoerig proces in de gemeente waarbij we samen op zoek gingen naar hoe we onze diversiteit het beste liturgisch konden vormgeven. Daarbij tevens rekening houdend met de mogelijkheden die onze gebouwen bieden en de behoefte zoals die leefde in de gemeente. Dit is naast de vaststelling in het verleden een proces wat eigenlijk altijd in beweging blijft en waar de Taakgroep Liturgie bij de praktijk een actieve rol in heeft. 

 

Deze ‘kleuren’/vormen kennen we voor de hoofddiensten op zondagochtend:

Interactieve dienst (1 x per jaar) 
Dit is een dienst waarbij er contact over het thema van de dienst is met de kerkgangers en er gereageerd kan worden op wat  er gevraagd en eventueel ook wat er gezegd kan worden. Doel is om de inbreng en de betrokkenheid te vergroten en ook meer met elkaar in contact te komen.

Kinderdienst (2 x per jaar) Deze dienst is geschikt voor de kinderen van de gemeente, die nu een keer helemaal centraal staan. Liederen, gebeden, preek/verhaal zijn op hen afgestemd evenals de gebruikte taal. Kinderen nemen ook actief deel aan de dienst op een manier die bij hen past en die ze begrijpen.

Missionaire Dienst (2 x per jaar) Dit is een laagdrempelige dienst waarbij we vooral naar buiten gericht zijn op mensen die niet gewend zijn om naar de kerk te gaan. De dienst moet qua vorm, inhoud, liturgie en taalgebruik (geen jargon) toegankelijk zijn voor wie voor het eerst een dienst meemaakt en aantrekkelijk gebracht worden. Een goede PR gericht op deze groep is daarbij erg belangrijk.

Muziekdienst (4 x per jaar) In deze dienst staat de muziek centraal en is er medewerking van een koor, ensemble, combo, cantorij, solisten, band, of één of meer klassieke of moderne muziekinstrumenten. Naast of in plaats van orgel of piano voor de begeleiding van gemeentezang. De boodschap en beleving komt vooral uit de muziek, eventueel in combinatie uitleg of toelichting van de teksten.

Passagedienst (1 x per jaar) Idee voor deze dienst is ontstaan om in de tijd van corona veilig bij elkaar te komen. De opzet is om in de Grote kerk tussen 9 en 12 uur 3 korte viermomenten te hebben (20-40-20 min) met bij het langste moment een overdenking. Daartussen ruimte voor (pastoraal) gesprek en ontmoeting, bezinning in stilte, contact kinderen. Tot nu toe niet uitgevoerd.

Rode Loper dienst (9 x per jaar) Deze dienst kenmerkt zich door een moderne liturgie met eigentijdse toegankelijke liederen gezongen met piano begeleiding waarin ook gebruik gemaakt wordt van filmpjes. De dienst vindt plaats in een informele en toegankelijke setting, kent interactieve elementen en gaat over een actueel thema door het Rode Loper Team voorbereidt en ook mede presenteert.

 

Daarnaast kennen we nog speciale diensten op zondagavond:

Open Kerk diensten (4 x per jaar) Deze diensten bestaan inmiddels 20 jaar en hebben zich ontwikkeld tot diensten die voorbereid worden door een eigen team – zonder predikant/pastor – in nauwe samenwerking met de Open Kerk Band, die de muzikale begeleiding verzorgt. Ook hier wordt gebruikt gemaakt met beeld en film. De diensten hebben een evangelisch karakter.

 

Vervolgens zijn er nog andere korte vieringen:

De Vespers die telkens gehouden worden in bepaalde perioden, zoals de tijd voorafgaande aan de bezinningstijd voor de grote Christelijke Feesten. Deze vinden plaats in de Grote Kerk m.m.v. de cantorij. Het zijn korte diensten waarin de nadruk ligt op bezinning door muziek, zang gebed en stilte. Er zijn vespers in koor-, orgel- en abdijstijl en ze worden verzorgd door de werkgroep getijden.

Het Middaggebed is een korte bijeenkomst in de Grote kerk op de dinsdagen om 12.30 u. omdat er dan om de hoek weekmarkt is. Het is een missionair gericht moment van bezinning met enige liederen, een korte lezing en stilte voor enkele vaste bezoekers en voor wie in de drukte van de stad een moment van rust zoekt.