Cantorij

In de Protestantse Gemeente van Goes is een cantorij actief. Niet verwonderlijk, want al in het Beleidsplan Kerkmuziek 2004-2007 stelde de kerkenraad vast:

Lofprijzing is naast de verkondiging van het Woord essentieel in de eredienst. (Gemeente)zang en muziek zijn ter ere Gods: God ‘troont op de lofzangen Israëls’ (Psalm 22:4). God kan op velerlei wijzen met zang en muziek geloofd worden (Psalm 150).

Toen de kerkenraad dat vaststelde waren er nog drie cantorijen, elk met een eigen karakter, passend bij hun rol en functie in de diensten in de Hoogte, Oosterkerk en Grote Kerk. De cantorijen van de Hoogte en de Oosterkerk stopten om verschillende redenen al enkele jaren geleden, en de cantorij van de Grote Kerk heeft zich in april 2015 “omgevormd” tot de cantorij van de Protestantse Gemeente te Goes.

De cantorij ondersteunt de gemeentezang, neemt deel in de wisselzang met de gemeente, zingt de verzen bij de onberijmde psalmen, heeft een voorzangersrol bij de gebeden en zingt ook “losse” werken als motetten en anthems. 

Tegen de achtergrond van het actuele Beleidsplan van onze gemeente liggen er voor de cantorij aansprekende uitdagingen. Er staat: “De ruimte voor veelkleurigheid en verschillende vormen van eredienst is van essentieel belang om te behouden. Dat betekent diversiteit in liturgische vormen, niet altijd volgens hetzelfde liturgische patroon.” Zo werkten we al mee aan een cantatedienst en een evensong; inspirerend en stimulerend.

“Zingen is dubbel bidden” zou de kerkvader Augustinus ooit gezegd hebben. En het is waar: teksten krijgen zingend meer zeggingskracht, voor jezelf en voor wie je toezingt. Benieuwd? Kom gerust eens langs en kennismaken. De cantorij repeteert (uitgezonderd de vakanties) elke dinsdagavond om 19:45 uur in de consistorie van de Grote Kerk (ingang Kattenstraatje), onder leiding van Rutger Mauritz.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ko Kloet, 0641921269.