Wijkindeling

 

Wijk 1

Goese Polder / Goese Meer / Noordhoek

Ouderling: Suzanne Pieters, 0113 228461
Diaken: Marja Vreeke, 0113 223767
Predikant: ds. Nelleke van der Linden, 0653496567

 

Wijk 2

Mannee / Oost

Ouderling: Willemien Homburg, 0612896416
Diaken: Ko Kloet, 0113 232018
Predikant: ds. Janos Schellevis, 0113 603884

 

Wijk 3

West / Centrum / Zuid-Noord

(ten noorden van de Beukenstraat, ten westen van Populierenstrrt(inclusief Populierenstraat) ten Noorden van de Kloetingseweg (incl) en ten westen van Buys Ballotstraat.

Ouderling: Suzanne Pieters (tijdelijk), 0113 228461
Diaken: Toob Meerman, 0113 213698
Predikant: ds. Nelleke van der Linden, 0653496567

 

Wijk 4

overig Zuid / Oostmolenpark

(ten zuiden van de Beukenstraat (incl), ten oosten Populierenstraat, ten zuiden van Kloetingseweg, ten oosten van Buys Ballotstraat)

Ouderling: John van de Panne, 0615609563
Diaken: Jeannet Wondergem, 0113 231446
Predikant: ds. Janos Schellevis, 0113 603884

 

Kerkelijk werker Bart van Noord is werkzaam voor het pastoraat in tehuizen en woonvoorzieningen voor ouderen die verspreid over de wijken staan. Voor (dringend) pastoraat voor de overige gebieden, kan contact opgenomen worden met de scriba.

Dhr. IJ.W. Adema, scriba
info@protestantsgoes.nl
telefoon 0113 222830